Debatt: Gårdsförsäljning gynnar mindre företag och landsbygden

Gårdsförsäljning, skulle det innebära något för Västmanland – för våra invånare, besökare och företagare? Debatten har pågått ett tag för hur och om det ens går att införa gårdsförsäljning i Sverige på ett sätt som är förenligt med EU-rätten och med det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholprodukter.

Svaret på dessa frågor är ja. Det har vi vetat sedan utredningen Gårdsförsäljning SOU2010:98 la fram sitt betänkande redan 2010. Den utredningen slår även fast att gårdsförsäljning går att införa i Sverige utan att det påverkar folkhälsan negativt.

Utredningen konstaterar bland annat:
”Utredningen bedömer att den föreslagna modellen för gårdsförsäljning är förenlig med den svenska alkoholpolitiken och att den inte kommer att leda till några negativa konsekvenser för folkhälsan av betydelse. Om man inför utredningens modell för gårdsförsäljning, leder det inte till att man måste avskaffa detaljhandelsmonopolet.”

Under tidens gång har IOGT-NTO stått för skrämselpropaganda där diffusa hot låts förstöra för småföretagare på landsbygden och i städer – enbart för de valt att framställa drycker innehållande alkohol. Det senaste verket i en rapport – Gårdsförsäljning; alkoholindustrins trojanska häst.

Bosse Axelsson, ordförande för IOGT-NTO Svea Bergslagen, påstår – kopplat till rapporten – att gårdsförsäljning inte har någon betydelse för små producenter eller för landsbygden.

Den mest bärande grund som IOGT och Axelsson bär fram sina argument på är inte kopplat till förslagen från den statliga utredningen utan bygger på fri försäljning för alla som vill.

Det Centerpartiet hela tiden fört fram när det kommer till gårdsförsäljning är att den ska genomföras i samklang med den nuvarande svenska restriktiva alkoholpolitiken. Det säkras bland annat genom begränsningar av försäljningsvolymer och tider samt tillstånd för den som vill sälja sina egenproducerade alkoholhaltiga drycker i samband med exempelvis provsmakning.

Med detta går det mycket väl att utveckla ett system som fungerar för mindre producenter på landsbygden. Om så inte sker kommer de små dryckeshantverkarna behöva överväga att etablera sig i de stora städerna för sin försäljning, för att få tillgång till de Systembolagsbutiker som har ett tillräckligt stort konsumentunderlag. Landsbygden behöver fler företag, inte färre.

Utredningen från 2010 slår även fast att alkoholkonsumtionen minskat stadigt under en längre tid. Något som även ses i Folkhälsomyndighetens senaste rapport om riskkonsumtion av alkohol från 2018. Alkoholkonsumtionen och riskkonsumtionen går alltså ner, detta samtidigt som Systembolaget utökat sina öppettider över tiden och numer även erbjuder hemleverans.

Vad skulle då gårdsförsäljningen innebära för Västmanland? Nuvarande producenter skulle få fler ben att stå på, möjligheter att visa upp sin produktion och sitt hantverk. Turismnäringen skulle stärkas i länet och incitament till fler företag inom bland annat måltidsturismen som erbjuder kvalitativa produkter på ett ansvarsfullt sätt.

Det är gårdsförsäljningens verklighet.

Magnus Ekblad (C), regionråd
Anders Johannesson (C), ledamot av regionfullmäktige

Artikeln publicerad i Fagersta-Posten, Sala Allehanda och VLT.