Debatt: Folkhälsa och hållbarhet sätts i fokus framåt

Den regionplan som Centerpartiet arbetat fram tillsammans med våra samarbetspartier Liberalerna och Socialdemokraterna tar sikte på folkhälsa och för en hållbar utveckling.

Även om det är regionens uppgift som ansvarig för både den regionala utvecklingen och sjukvården i länet att vara i alla invånares närhet har det varit mer tydligt under detta år. Pandemin som är över oss har påverkat och förändrat något för alla.

Mycket återstår innan den vanliga vardagen kan göra sig påmind igen, men det är vår uppgift att styra resan dit – för ett Västmanland där hållbar utveckling både betyder starka företag, innovation, hälso- och sjukvård i tid, grönare transportsätt och bredband även där granarna står täta.

Centerpartiet i Region Västmanland har i regionplanen, som pekar ut den politiska viljeriktningen för kommande år, fokuserat på utveckling för hela länet med mer fokus på hållbarhet och folkhälsa.

Västmanland behöver en bättre folkhälsa. Det får vi genom att satsa mer på hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förhindra ohälsa. Det gör vi tillsammans med civilsamhället som alltid finns nära medborgaren.

Barn och ungas mående och hälsa är bland de största utmaningarna Region Västmanland framåt. Strukturella insatser behövs för att fler ska kunna hitta den vård man är i behov av. BUP-starten som startats upp under 2020 väntas kunna under 2021 fortsätta det strukturella arbetet. BUP-starten innebär att alla som söker sig till BUP ska får en snabb första bedömning. Här får vi inte svika våra unga.

Om 10 år ska de globala målen som även kallas Agenda 2030 vara i mål. För Centerpartiets del är det viktigt att Region Västmanland arbetar tydligt mot den målbilden. Genom ett helhetsgrepp kring hållbarhet kan vi kraftsamla resurser kopplat till bland annat klimat, miljö och jämställdhet och få en tydlig styrning mot ett mer hållbart Västmanland.

Centerpartiet står för ett grönt och hållbart ledarskap för Västmanland!

Barbro Larsson (C), regionråd och gruppledare
Magnus Ekblad (C), regionråd
Hanna Lostelius (C), ledamot Regionfullmäktgie
Anders Johannesson, ledamot Regionfullmäktige
Hamse Omar (C), ledamot Regionfullmäktige

Artikeln publicerad i Fagersta-Posten, VLT, Magazin24 och Bärgslagsbladet.