Debatt: Flygplatsen angår hela länet

Den 21 mars får invånare i Västerås kommun gå till valurnorna och lägga sin röst för flygplatsens vara eller icke vara. För mig som bor i Sala och i Västmanlands län är det svårt att förlika sig med att en viktig infrastruktur för hela länet skulle försvinna.

Länet har en fullskalig flygplats som används för beredskap, ambulansflyg, brandflyg, godstransport och passagerarflyg. Alla som bor i Västmanland har nytta av den.

Västerås kommun som ägare till flygplatsen har dessutom valt en märklig hantering av frågan. Ett beslut om nedläggning tas av kommunfullmäktige utan att göra en ordentlig utredning tillsammans med de som berörs. Västerås kommun finns, som alla länets kommuner, med i det politiska organet SRB, Strategisk regional beredning, där även regionen är representerad och de har inte lyft frågan där vilket är anmärkningsvärt. Moderaterna framförde 3:e april 2020 ett önskemål om att få en diskussion i beredningen vilket ledde till att Västerås kommun informerade SRB vid nästa möte 12 juni om hur de behandlade ärendet.

Alltså långt efter det att beslutet om nedläggning tagits i kommunfullmäktige.

Att inte föra ett resonemang kring utvecklingsmöjligheter med länets övriga kommun- och regionföreträdare anser jag vara mycket olyckligt eftersom vi berörs av det beslut som Västerås kommun fattar. Varför vill man inte ens ta en diskussion? Västerås kommun blir svaret skyldigt.

Västerås, elektricitet och teknikutveckling hör ihop och har så gjort sedan ASEA lokaliserade sin verksamhet i staden 1892. Det var en dragkamp mellan Arboga, Örebro och Västerås var företaget skulle etablera sig. Denna etablering möjliggjordes tack vare en framsynt kommunalpolitiker, Oskar Fredrik Wijkman, som såg till att kommunen köpte mark och vattenrätt av Karolina Wickholm för att kunna bygga en kraftstation som blev en av Sveriges första. Turbinhuset står kvar än idag. 1890 hade Västerås och Arboga ungefär lika stor befolkning, resten är historia.

Idag kan Västerås och hela länet vara med om ytterligare en teknikutveckling om vi använder det som redan finns på ett bra sätt. Nya drivmedel för flyget, automation av flygplatsen, nya tekniker för att leverera varor och tjänster samt nya energilagringsmöjligheter står för dörren. Varför inte samla ihop det vi har i länet i form av kunskap, näringsliv, akademi och offentlighet och möjliggöra en bättre framtid för oss alla? Ni som har möjlighet att rösta i folkomröstningen, gör det och rösta NEJ för en avveckling. Ge oss övriga länsbor fortsatt möjlighet till ambulansflyg, brandflyg mm som stärker vår trygghet.

Barbro Larsson (C)
Regionråd boende i Sala kommun.