Debatt: Att utveckla flygplatsen är att utveckla välfärden

Västmanland är ett fint län. Ett län som är starkt bidragande för hela Sveriges utveckling. Varje del av länet har bidragit inom sitt område såsom skogen, järnmalmen, silvret, livsmedlen, vattenkraften, bruken, industrin och den ingenjörstekniska utvecklingen.

För att alla skulle kunna bidra var transportslagen viktiga, vägarna, järnvägen, sjöfarten och flyget.

Region Västmanland har nu ansvaret för att driva på den regionala utvecklingen.

Flygplatsen ett av de fyra transportslagen och är en grundläggande infrastruktur som är dyr att anlägga och om man lägger ner, blir nästintill omöjligt att återskapa dess funktion. Det är dyrt att bygga motorvägar, järnvägar, hamnar med muddrade farleder och flygplatser. Men de anläggs för den samhälleliga nyttan längre fram. De kommer helt enkelt aldrig att vara lönsamma eller inte kräva löpande stöd därför det inte är en kortsiktig affärsverksamhet utan samhällsbyggnad.

De som nu säger ja till att lägga ner flygplatsen tittar endast bakåt och tittar inte framåt vad flygplatsen kommer att betyda för beredskapen vid olika sorters krissituationer. Exempelvis vid skogsbrand, något som bland annat Länsstyrelsen lyft fram. Betydelsen för ambulansflyg och organtransporter har Region Västmanland lyft fram och olika företag och Region Västmanland har lyft fram den starka tekniska utvecklingen som kan äga rum på flygplatsen. En utveckling starkt kopplat till Västerås näringsliv baserat på våra styrkeområden automation, energi och elektrifiering.

En utveckling av flygplatsen ligger i linje med Västmanlands starka tradition av en tillverkningsindustri för den globala marknaden med hög kompetensnivå och stark innovationskraft.

Centerpartiet ser framåt och vill utveckla hela länet och dess näringsliv i en hållbar och klimatvänlig riktning. Detta ger jobb, bra miljö och skatteintäkter för att klara vår välfärd. Centerpartiet har en vision för framtiden medan de som vill lägga ner flygplatsen har inte presenterat någon framtidsplan. Därför är det viktigt att rösta nej till nedläggning.

Är du tveksam, välj det säkra för framtiden och rösta nej till nedläggning, det motsatta att rösta ja vore att ta ett oåterkalleligt beslut som det är mycket svårt att ändra på i framtiden.

Nu är det viktigt att så många som möjligt använder sin demokratiska rättighet och går och röstar. Rösta nej om du tror på framtiden.

Magnus Ekblad (C)
Regionråd med ansvar för regional utveckling.