Länsavdelning för Centerkvinnorna startad

Lördagen 20 mars hölls det första årsmötet för Centerkvinnornas länsavdelning i Västmanland och avdelningen är därmed formellt startad. Till ordförande valdes Anna Gunstad Bäckman, Hallstahammar.

Centerkvinnornas nya länsavdelning kommer att ha en kickoff och vårkonferens den 24 mars som inkluderar en föreläsning om Härskartekniker. Allt sker digitalt. Dessutom så ska ett nytt namn tas fram för avdelningen, som även diskuteras på kickoffen.

”Denna föreläsning är fantastiskt att få ta del av om man har ett politiskt engagemang, men även otroligt nyttigt i sin yrkesroll. Härskartekniker används flitigt for att få manövrera och påverka människor, och vi vill välkomna alla som vill ta del av denna föreläsning och bli medlem att höra av sig”, berättar Anna Gunstad Bäckman.

Läs mer och anmäl dig här!

Bakgrund: Centerkvinnorna Västmanlands länsavdelning

I slutet på 2020 tog tre kvinnor initiativet att starta en länsavdelning för Centerkvinnorna i Västmanland. Precis som det låter ska avdelningen inkludera hela länet. Denna avdelning ska inte konkurrera ut andra avdelningar som finns på olika orter, utan vara ett komplement till dem avdelningar som finns och en geografiskt heltäckande avdelning för ex orter eller kommuner där det inte finns ett kvinnoförbund. Det ska heller inte ersätta den distriktsorganisation som finns i Västmanland idag, där denna avdelning även tillhör.

Genom historien har Centerkvinnornas arbete både lokalt och nationellt byggt på starka, drivna kvinnors engagemang för att förändra och förbättra vårt samhälle för kvinnor och familjer. Kvinnor som gått före och gett kvinnor ökade möjligheter till makt, inflytande och lika rättigheter. Med ledord som jämställdhet, närodlat och hållbart ska länsavdelningen driva frågor som berör kvinnor i vardagen som i yrkeslivet. Samhällets hållbara sociala, ekonomi, miljö och klimatutveckling har alltid stått högt på agendan och att arbeta med jämställdhet är en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle i framtiden.

”Som länsavdelning vill vi skapa ett brett nätverk över hela Västmanland. Vi välkomnar nya medlemmar till Centerkvinnorna, i alla åldrar och med olika bakgrund över länet – alla krafter behövs för ett mer mänskligt och jämställt samhälle. Vi har redan skickat in debattartiklar utifrån ett Centerkvinnoperspektiv”, säger Anna Gunstad Bäckman, nytillträdd ordförande för centerkvinnornas länsavdelning.

Centerkvinnorna är en feministisk organisation och ska aktivt verka för jämställdhet i samhället och i Centerpartiet genom att opinionsbilda och utbilda kring samhällsfrågor och jämställdhet. Kvinnor ska motiveras och stödjas att ta plats i samhället och inom Centerpartiet.

”Alla är viktiga i Centerkvinnorna och tillsammans stärker vi varandra. Vi vet att ett ojämställt samhälle begränsar var och ens frihet. För oss är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara den man är” anger Lina Johansson, ledamot i styrelsen.

Centerkvinnornas mål och vision är ett samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma grundförutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar.

”Kort och gott handlar det ju egentligen om att värna om mänskliga rättigheter, som på många sätt hotas i dagens polariserade samhälle, där vi som länsavdelning tar ett brett ansvar och vill vara med och påverka, säger Helena Norrby, kassör i Centerkvinnornas länsavdelning.