Centerpartiet Västmanland: Länet ska vara med och utveckla Västerås flygplats

På Centerpartiet Västmanlands distriktsstämma ställde stämmans samtliga ombud bakom ett uttalande för utvecklandet av Västerås flygplats för länets utveckling och beredskap.

- För Centerpartiet i hela länet ser vi betydelsen av Västerås flygplats för länets samlade beredskap och sjukvård, precis som valresultatet av den genomförda folkomröstningen i Västerås tydligt visade. Centerpartiet Västmanland vill nu se att flygplatsen får den regionala diskussion som den borde haft från början, säger Elisabet Sannesjö, som omvaldes på distriktsstämman till distriktsordförande,

- Jag är glad över att få förtroende att leda Centerpartiet i länet ytterligare ett tredje år. Ett år som är både ett valår och ett valförberedande år, med ett kyrkoval till hösten och de allmänna valen 2022 där vi i höst kommer fastställa våra valsedlar till riksdags- och regionvalet och där möjligheten nu är öppen för våra medlemmar att nominera kandidater, avslutar distriktsordförande Elisabet Sannesjö.

Centerpartiet Västmanlands uttalande som antogs på distriktsstämman:

Västerås flygplats är viktig för hela länets beredskap, sjukvård, konkurrenskraft och jobb

Centerpartiet i Västmanland ska gemensamt driva frågan att utveckla flygplatsen i Västerås efter det utslag som tydligt givits i den folkomröstning som genomfördes i Västerås den 21 mars 2021.

I Centerpartiet Västmanlands länsprogram ”Nytt ledarskap för Västmanland” för mandatperioden 2018 – 2022 har vi gemensamt tagit ställning för att flygplatsen är av regionalt intresse. Samt att det är hela länets angelägenhet att bidra till att flygplatsen utvecklas.

För Centerpartiet är det viktigt att den för Västmanland samhällsviktiga infrastruktur som flygplatsen utgör får långsiktiga spelregler och stabil finansiering.

Centerpartiet i Västmanland ställer sig bakom att Region Västmanland ska, om möjligheten uppstår, vara med och finansiera och kunna påverka verksamheten vid Västerås flygplats.

För Region Västmanland som huvudman för sjukvården i länet utgör Västerås flygplats en livsviktig funktion för ambulansflyget och exempelvis organdonationer. Flygplatsen bidrar även till den regionala utvecklingen och ger länet en fortsatt stark beredskap.

Ny distriktsstyrelse vald

På distriktsstämman valdes också en ny distriktsstyrelse som ska leda arbetet i länet för Centerpartiet och Centerkvinnorna under året.

Distriktsstyrelsen 2021 består av följande personer:
Elisabet Sannesjö, ordförande, Västerås (omval)
Magnus Nystedt, vice ordförande, Sala (omval)
Jenny Adolphson, Köping (omval)
Pia Axelsson, Surahammar (nyval)
Anna Gunstad Bäckman, Hallstahammar (omval)
Ulf Jansson, Västerås (omval)
Barbro Larsson, Sala (omval)
Elisabet Pettersson, Sala (omval)
Jonathan Taki, Västerås (omval)