117 nomineringar under förnomineringen

Nu är förnomineringen för riksdags- och regionvalet avslutad. Under frönomineringen kom det in 117 nomineringar med förslag på kandidater till våra valsedlar i valet 2022.

- Det är roligt att så många nomineringar har kommit in och att det finns en bra spridning bland åldrar och även geografiskt i länet, säger Birgitta Andersson, sammankallande i nomineringskommittén.

Nu ska alla som nominerats tillfrågas och sedan fortsätter arbetet med att få fram förslag till valsedlar till valet 2022.

- Nomineringskommittén kommer nu ta kontakt med alla som nominerats, vi kommer även att genomföra ett antal intervjuer och hoppas att våra kommunkretsar vill och kommer genomföra kandidatutfrågningar, för att göra kandidaterna mer kända i länet, avslutar Birgitta Andersson.

Valsedlarna till riksdags- och regionvalet ska beslutas vid en nomineringsstämma den 13 november.

Läs mer om hur nomineringsarbetet går till