Inga-Maj Engvall tilldelades guldnålen

I samband med Skultuna Centerkvinnors årsmöte delades årets guldnål officiellt ut. Mottagare var Inga-Maj Engvall som länge och förtjänstfullt varit aktiv inom rörelsen under många år.

Guldnålen delades ut av distriktsordförande Elisabet Sannesjö inför 10-talet medlemmar som samlats för att genomföra det uppskjutna årsmötet i Scoutstugan Bäckebo, Skultuna.

Inga Maj Engvall tilldelas guldnålen med följande motivering

Skultuna CKF startade 1948 och Inga-Maj Engvall, född 1929, var med på uppstartsmötet och uppträdde med sång tillsammans med två andra flickor. Hon blev själv medlem 1958.
Under 17 år på -60-70-talet var hon "studiesekreterare" (eller motsvarande) och ordnade bland annat med olika hobby/fritidsaktiviteter; vävstuga i Betels skola och i Böle hos Elvy Alin, lucia-tåg och julfester för medlemmarnas barn där hon stod för det musikaliska med sitt pianospel och sång.
Hon var Roteombud under många år. Inga-Maj har alltid varit väldigt aktiv i föreningen och deltagit på så gott som alla möten och andra aktiviteter.

Centerpartiet Västmanland, Västerås den 2021-03-31.

Guldnålen är distriktets högsta utmärkelse och delas ut som tack och belöning till personer som genom sitt arbete inom organisationen på ett särskilt sätt har gagnat Centerpartiet. Guldnålsmottagaren tillkännagavs på Centerpartiets distriktsstämma den 17 april och delades ut i samband med Skultuna Centerkvinnors årsmöte den 26 maj.