Västmanland redo för partistämma

På torsdag 23/9 inleds Centerpartiets partistämma med över 500 ombud från hela landet som ska diskutera partiets politik inom bland annat områdena ekonomi och företag, en starkare demokrati och vård och omsorg.

14 ombud från Västmanland

- Det ska bli spännande med partistämma och få diskutera vår gemensamma väg framåt och mot det val som stundar nästa år, säger distriktsordförande Elisabet Sannesjö som är att av ombuden.

Ombud från Västmanland:
Jenny Adolphson, Köping; Reidun Andersson, Västerås; Mikael Bjälevik, Norberg; Henrik Eriksson, Västerås; Vicki Skure Eriksson, Västerås; Madelene Fager, Kungsör; Anna Gunstad Bäckman, Hallstahammar; Barbro Larsson, Sala; Hamse Omar, Fagersta; Elisabet Sannesjö, Västerås; Marie-Louise Söderström, Arboga; Erkki Visti, Surahammar; Petter Westlund, Kungsör; Anders Wigelsbo, Sala.

På grund av rådande pandemi så genomförs inte stämman som en enda stor stämma där alla ombud samlas på en enda plats för debatt i dagarna fyra. Ombud kommer istället koppla upp sig från 22 olika "hubbar" runt om i landet. Västmanlands samtliga ombud kommer delta på stämman från Västerås.

15 motioner från länet ska behandlas

Under partistämman kommer 15 motioner från medlemmar i länet att behandlas. Totalt ska över 600 motioner upp för diskussion och beslut.

Motionerna från länet är inom flera olika områden såsom skogsbruk, näringspolitik, LSS, vård och omsorg, miljöområdet, rovdjurspolitik och infrastruktur både för flyg och sjöfarten.

 • Grön skatteväxling inom skogsbruk - motionär Anna Gunstad Bäckman, Hallstahammar
 • Sänkta trösklar för företagande - motionär Anna Gunstad Bäckman, Hallstahammar
 • Möjliggör webbmöten inom äldrevården - motionär Birgitta Olsson, Västerås
 • Tillsvidareanställ andra yrkesgrupper inom vården - motionär Reidun Andersson, Västerås
 • Återupprätta den personliga assistansen - motionär Vicki Skure Eriksson, Västerås
 • Rädslans landskap (rovdjurspolitik) - Christer Gustafsson, Sala
 • Fotosyntesen är nyckeln till hållbarhet - motionärer Anders Wigelsbo, Christer Gustafsson, Sala
 • Stoppa Göta kanal 2.0 (höghastighetståg) - motionär Christer Gustafsson, Sala
 • Inför nya avgiftsmodeller som gynnar ökad sjöfart - motionärer Lars Kallsäby, Vicki Skure Eriksson, Västerås
 • Flyginfrastruktur i hela landet - motionärer Vicki Skure Eriksson Västerås, Victoria Barrsäter Katrineholm
 • En skollag som underlättar samarbete mellan kommuner - motionär Vicki Skure Eriksson
 • Skattefri garantipension - motionärer Erkki Visti, Inge Larsson, Surahammar
 • Nya bevisregler - motionär Christer Gustafsson, Sala
 • Universell utformning, bygg för full delaktighet på riktigt - motionär Vicki Skure Eriksson, Västerås
 • Satsa på det civila försvaret - motionär Anders Wigelsbo, Sala

Partistämman är Centerpartiets högst beslutande organ och sammanträder vartannat år. Till stämman kan medlemmar lägga förslag i form av motioner på politik som man tycker partiet ska driva. Under stämman väljs även partiordförande och partistyrelse. Årets partistämma pågår från den 23 september till den 26 september.