Debatt: Tillsammans stärker vi Demokratin

Debattartikel signerad Barbro Larsson, regionråd och kandidat i valet 2022.

Jag fick en bok, ”Va?! Är demokratin hotad?”, i julklapp och tänkte spontant när jag läste titeln att så illa är det väl inte. Den 24 februari vaknade jag till nyheten att Ryssland invaderat Ukraina och att vi fått ett krig i Europa med allt vad det innebär. Har under dessa två veckor som gått funderat, diskuterat och försökt analysera vad som händer. Inser att det som jag tar för givet kan vara hotat.

Nu gäller det att vi tillsammans samlar oss och värnar våra mänskliga rättigheter. Att varje människa får lägga sin röst i fria val och varje röst är lika mycket värd, är grundläggande för vår demokrati. Vår riksdag är resultatet av människors val och de 349 ledamöterna har fått vårt förtroende att stifta lagar, utse en regering som ska styra landet samt kontrollera och granska regeringen. Vi har fyra grundlagar som ska skydda demokratin och som utgör grunden för vårt samhälle. Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och rättighet att påverka samhället.

Vilket samhälle vill vi leva i är en viktig fråga att ställa sig. Vill vi ha ett samhälle som bygger på rädsla, där vi anger varandra och där staten övervakar vad vi gör? Ett samhälle där vi som individer ej har möjlighet att välja vilka som ska företräda oss? Eller vill vi stå upp för vår demokrati som ger oss möjligheter att leva våra liv på vårt vis, uttrycka våra åsikter och känna tillit till andra människor? Kunna känna stolthet när vi lägger vår röst i valurnan och veta att den är lika mycket värd som alla andra röster oavsett vem jag är.

Sverige har förskonats från krig och vi har kunnat byggt upp vårt land till vad det är idag. Vi ska vara stolta och stå upp för vårt samhällssystem som ger oss alla rätt att delta och påverka vårt land. Det är inte en självklarhet att få leva i ett fritt land men vi som gör det måste stå upp för de värden som gör det möjligt. Om 6 månader är det val och vi har återigen möjligheten att visa vårt stöd för den svenska demokratin och våra fri- och rättigheter när vi går till vallokalerna. Sverige och världen behöver mer demokrati och frihet – nyttja din röst, delta i valet och gör det för din frihet.

Barbro Larsson (C), regionråd och regionkandidat valet 2022, Sala