Politisk samling inför valet med feministiskt fokus

Den 16 augusti har Västmanlands Centerqvinnor och Centerkvinnorna i Köping samlat alla partiers kvinnoförbund eller representanter för jämställdhetsfrågor, för att diskutera valfrågor med fokus på feminism. Ett föredrag kommer inleda kvällen av Matilda Molander som ska berätta om kvinnorörelsens historik och betydelse inför detta val, och hon kommer även leda panelsamtalet med alla dessa partiföreträdare.

”-Vi ser att många har svårt att få fram och prioritera frågor som rör kvinnor och barn på den politiska agendan. Nu vill vi ta plats och lyfta frågor som vi har sett går åt helt fel håll gällande ex hedersförtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”, säger Anna Gunstad Bäckman, Västmanlands Centerqvinnor.

Samlingen och panelsamtalen äger rum i Forum i Köping. Det är ingen slump att kvällen är i Köping då en av de första kvinnorna i riksdagen var Agda Östlund från Köping. Hon var den första av kvinnorna som höll tal i riksdagen och kämpade mot hustrumisshandel, för bättre sjukvård för kvinnor och barn, kvinnors rätt till arbete, kvinnors rätt till moderskapspenning, lika pensioner för kvinnor och män.

”-Detta var 100 år sedan som kvinnorna kunde delta i riksdagsarbetet. I debatterna ser vi ännu att det är främst män som får utrymme. Med denna kväll vill vi förändra strukturen och ha en jämställdhetsdebatt med deltagare från alla partier som driver feministiska- och jämställdhetsfrågor” säger Jenny Adolphsson Centerkvinnorna Köping som kommer inleda och välkomna alla till kvällen.

Namnen på deltagarna i panelsamtalen presenteras vid senare tillfälle. Samlingen börjar kl. 18.00. Evenemanget är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Köping.

Presskontakter:
Jenny Adolphsson, 070-2018181
Anna Gunstad Bäckman, 070-7399296