Ta tillvara på den vårdkompetens som finns i länet

Ta vara på den vårdkompetens som finns i länet.

Idag, under regionstyrelsens sammanträde har Centerpartiet i Region Västmanland lagt ett nämndinitiativ som berör personer som befinner sig i Västmanland med vårdkompetens.

Idag när det finns behov av vårdkompetens och även i sommar ska vi se till att göra det vi kan för att ta tillvara på alla chanser vi kan för att få människor in i arbete och bemanna vår hälso- och sjukvård. Därför har Centerpartiets gruppledare och regionråd i opposition Barbro Larsson tillsammans med Magnus Ekblad lagt initiativet som innebär att skyndsamt undersöka hur vi från Region Västmanland på ett bra sätt kan erbjuda praktisk tjänstgöring inom våra verksamheter till dessa grupper.

Vi befinner oss i en orolig tid och många människor har sökt sig till Sverige då deras länder ligger i krig med andra. Dessa människor vill naturligtvis ha arbete och bidra till samhället de lever i. De här människorna har utbildning från vårdyrken i sina länder och har inledningsvis studerat svenska på SFI (Svenska för invandrare). Nu är de i slutet på sin utbildning med nästa steg yrkessvenska på SFA - medicin i Köping, det enda som saknas är praktikperioden. Vi ser gärna att praktikplatsen är i Region Västmanland huvudsakligen av två anledningar. Det första, vi behöver kompetensen nu och under sommaren och för det andra är att en praktikplats är viktig nu för att de här personerna ska få sin legitimation klar.

I Köping har de möjlighet att lära sig yrkessvenska och sedan behöver de praktisk tjänstgöring inom sina professioner för att kunna få svensk legitimation. Idag finns det 13 stycken sjuksköterskor, 2 stycken biomedicinska analytiker, 4 stycken psykologer och 7 stycken läkare som studerar vid SFA Köping. Från region Västmanland behöver vi nu erbjuda dessa människor praktik så att de kommer vidare i livet.

Som region har vi ansvar för den regionala utvecklingen där kompetensförsörjning är ett viktigt område och som ansvariga för hälso- och sjukvård har vi också ett stort ansvar att få kompetent personal till våra verksamheter.

Centerpartiet vill att varje människa ska få utvecklas till sin fulla potential och här finns en möjlighet att ge dessa individer chansen till att bidra med sin kompetens inom de yrken de har utbildat sig.

Nämndinitiativet syftar till att regiondirektören skyndsamt undersöker hur vi från Region Västmanland på ett bra sätt kan erbjuda praktisk tjänstgöring inom våra verksamheter till dessa grupper.

Barbro Larsson och Magnus Ekblad Centerpartiet Region Västmanland