Ta ledningen och utveckla framtidens flyg nu

Utveckla Västerås flygplats till del av framtidens infrastruktur.

Centerpartiet, som hela tiden stöttat den regionala flygplatsen i Västerås är nu oroad för att det nya styret i regionen inte visar vilja och handlingskraft till att utveckla Västerås flygplats till den viktiga infrastruktur den är och som nu blivit beredskapsflygplats. Västerås flygplats har nu möjligheten att ta ledningen i utvecklingen av det fossilfria och miljövänliga flyget, säger Magnus Ekblad centerpartistisk ledamot i regionens regionala utvecklingsnämnd. Därför har Centerpartiet tagit ett initiativ i regionala utvecklingsnämnden om att nämnden och dess förvaltning skyndsamt i dialog med Västerås Stad och Flygplatsbolaget startar ett utvecklingsarbete för framtidens flygplats i Västerås.

En lokal folkomröstning om flygplatsen år 2021 i Västerås visade att över 35 000 människor röstade emot en avveckling av flygplatsen. Ett flertal instanser, däribland Region Västmanland fastställde att flygplatsen hade ett flertal väsentliga samhällsnyttigheter blev regionen i april 2022 hälftenägare i flygplatsbolaget som bedriver verksamhet på Västerås flygplats. I avtalet om samägande med Västerås stad är det för regionens del viktigt med det regionala utvecklingsansvaret, katastrof och beredskapsfrågor, samt ambulansflygtransporter. Vidare stod det i beslutet att den nya bolagsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en ny målbild för Nya Västerås Flygplats AB och en ny affärsplan.

Med anledning av att Västerås flygplats nu är beredskapsflygplats med vad det innebär bland annat att vara fossilfri år 2025 samt att det i nuläget finns stora möjligheter att utveckla elflyget och andra framtidssatsningar med stora synergieffekter med annat näringsliv i Västmanland behövs handling.

Därför har Centerpartiet idag lämnat in ett förslag för Regionala utvecklingsnämnden (RUN) att nämnden och dess förvaltning skyndsamt i dialog med Västerås Stad och Flygplatsbolaget startar ett utvecklingsarbete för framtidens flygplats i Västerås.