Val till sveriges kommuner och regioner

Tisdagen den 21 mars höll Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kongress för att välja ny styrelse samt ledamöter i delegationer och beredningar. Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som bildar majoritet i SKR den kommande mandatperioden år 2023 - 2027. Birgitta Andersson från Köping samt Carola Gunnarsson och Barbro Larsson från Sala valdes till uppdrag inom SKR under kongressen som hölls på Münchenbryggeriet i Stockholm. 

Sveriges kommuner och regioner är en medlemsorganisation som jobbar för att ge stöd och råd till landets 290 kommuner och 21 regioner. Det finns totalt 250 förtroendeuppdrag i SKR. Birgitta Andersson från Köping blev vald till revisionsdelegationen i SKR, där normeras god reviosionssed. God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs.

Barbro Larsson regionråd i opposition Region Västmanland blev vald till ersättare i sjukvårdsdelegationen i SKR. -”Jag är stolt och tacksam över det förtroende som Centerpartiet givit mig då jag fått ersättarplats i SKR:s Sjukvårdsdelegation. Det är ett spännande och viktigt uppdrag där jag kan använda mina erfarenheter från mitt yrke som sjuksköterska och mina politiska uppdrag från regional- och kommunal nivå” säger Barbro Larsson.

Carola Gunnarsson lämnade efter 16 år styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, där hon var vice ordförande. Carola Gunnarsson kommer dock att fortsätta representera SKR och Sverige i United Cities and Local Governments, UCLG, där hon är vice president och särskilt sändebud med fokus på att bland annat bekämpa hot, hat och våld mot lokala förtroendevalda över hela världen.

Carola Gunnarsson fortsätter även som internationell talesperson för council of European Municipalities and Regions, CEMR. –”Jag ser fram emot att fortsätta mitt internationella arbete med fokus på demokrati och jämställdhet. Vi ser att demokratin utmanas över hela världen. Antalet fullvärdiga demokratiska stater minskar. Vi ser också att jämställdheten mellan kvinnor och män minskar på många håll bland annat som en effekt av nedstängningar under pandemin. Här har vi från svensk sida möjlighet bidra till skillnad” säger Carola Gunnarsson.