Är SD verkligen ett parti i opposition eller en del av styret i regionen?

Är Sverigedemokraterna ett parti i opposition eller inte? det är frågan skriver Barbro Larsson, gruppledare och regionråd i opposition.

På regionfullmäktige den 13 juni presenterade vi från Centerpartiet vårt förslag till regionplan och budget. Det gjorde även minoritetsstyret (M, KD och L), Socialdemokraterna och Vänsterpartiet men SD lämnade inte något förslag. Märkligt tycker vi från Centerpartiet då de har varit tydliga med att de är ett parti i opposition.

Under debatten framfördes från talarstolen att SD hade varit med vid framtagandet av minoritetsstyrets regionplan och budget. Ingvar Jonsson (SD) regionråd, framhöll att arbetet gjorts tillsammans med dem, Peter Lilja (SD) talade om Samstyrets plan och budget som de stod bakom. Gisela Carstinger (SD) regionråd, berättade att de varit högst involverade i framtagandet och Janet Persson (SD) regionråd, lyfte fram att de är med och påverkar. Det har även bekräftats i en insändare i VLT den 30 juni som är undertecknad av Sverigedemokraternas regionfullmäktigegrupp.

Från Centerpartiet efterlyste vi en regionplan och budget från SD då vi tycker att väljarna har rätt att få reda på vad de olika partierna vill. I SD:s regionplan 2023 stod att läsa att de vill ha subventionerad vård för äldre men nu går de med på avgiftshöjningar. Vi fick även upplysning under fullmäktige om att Region Västmanland ska lämna sitt deltagande i Westmannastiftelsen och förändra utbildningsinriktningen på Tärna folkhögskola enligt SD:s förslag. Detta är lite anmärkningsvärt då vi ej hört eller läst SD:s vilja kring dessa två verksamheter tidigare.

Vi har också noterat att den insändare som Kommunal skrev 230524 där de frågade SD om deras inställning till att ej ge höjd OB-ersättning till Kommunals medlemmar ej fått något svar.

Vi i Centerpartiet konstaterar att SD anser sig vara en del av styret i Region Västmanland och det vore anständigt att de slutar kalla sig för ett oppositionsparti. M, KD och L vet mycket väl att deras styre är till 100% beroende av SD men de låter inte SD underteckna den Regionplan och budget som lades fram till regionfullmäktige.

Som Tommy Levinsson (S) sa i debatten, det är det skrivna ordet som gäller när människor i framtiden kommer att granska våra handlingar. Det finns ingen underskrift av någon SD:politiker till den regionplan och budget som är antagen. Vi oppositionspartier lade fram varsin regionplan och budget och det finns underskrifter på alla tre.

Barbro Larsson (C) regionråd och gruppledare