Centerpartiet vill utreda om vi kan ha trafik i egen regi

För trygghetens bästa vill Centerpartiet i Region Västmanland utreda om vi kan ha trafik i egen regi.

-Det här är för att de sköra personer som reser med färdtjänst och skolskjuts ska få den bästa upplevelsen. Så är det inte idag tyvärr säger Magnus Ekblad.

Kollektivtrafikförvaltningen utför färdtjänst och skolskjuts för Västerås och Sala kommuners räkning och sjukresor för Region Västmanland. För det har Kollektivtrafikförvaltningen upphandlade leverantörer som utför resorna. Som med andra upphandlingar har priset betydelse men också olika kvalitetsaspekter.  

Västmanlänningar som åker med dessa tjänster är i många fall sköra personer som ställer extra krav på kvalitetsaspekter till exempel bemötande, punktlighet och kunskap om olika funktionsnedsättningar. Då det varit återkommande problem och klagomål från kunderna så behövs det ett nytt angreppssätt inom detta område. 

Centerpartiet vill att kollektivtrafikförvaltningen utreder möjligheterna att utföra dessa tjänster i egen regi och då till exempel skriver avtal med lokala underleverantörer som förväntas utföra dessa tjänster med god kvalitet. 

Centerpartiet vill 

Att regionfullmäktige ger i uppdrag till kollektivtrafiknämnden att utreda om och hur regionen kan driva denna trafik i egen regi.

Magnus Ekblad, fullmäktigeledamot