Interpellation angående dygnsvilan

Den 1 oktober 2023 blev krav om 11 timmars dygnsvila en realitet i Sverige, så även i Västmanland. Med anledning av det ställer Barbro Larsson följande interpellation till ansvarigt regionråd.

Region Västmanland har många verksamheter som behöver ha bemanning dygnet runt. Schemaläggning är en konst och flera komponenter ska falla på plats för att få det att fungera.

Många medarbetare har tidigare lagt sina scheman så att de har fått ihop sina liv och sin vardag, vilket nu kan komma att förändras. Problematiken har lyfts både på nyheterna samt i inlägg på sociala medier om att människor inte tror de kommer kunna arbeta kvar, som en konsekvens av det därför valt att avsluta sin anställning.

Med anledning av ovanstående frågar jag ansvarigt regionråd: 

·Har det skett uppsägningar i vår region på grund av detta?

·Kan vi behålla våra helgtjänster efter 1/10–23?

·Hur ser du på det faktum att arbetstiden blir mer styrd nu än tidigare? 

·Anser du att medarbetare ska kunna påverka sin arbetstid? 

Barbro Larsson, regionråd