Interpellation angående HPV-vaccinering

Under 2023 erbjuds kvinnor i Västmanland födda åren 1994–1999 kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV). De berörda kvinnorna ska få ett utskick med ett erbjudande och får sedan själv boka tid på sin vårdcentral/barnmorskemottagning. Med anledning av det ställer Barbro Larsson följande interpellation.

Det gavs också möjlighet att ta HPV-vaccinet på Mälardalens Universitet under två tillfällen i september vilket var ett sätt att nå ut till målgruppen.


Den här satsningen är en del i en forskningsstudie som Karolinska institutet står bakom och målet är utrota livmoderhalscancer. 

Med anledning av ovanstående så frågar jag 

·Hur går det med kampanjen? 

·Har alla kvinnor i målgruppen fått erbjudandet? 

·Vad gör du för att sprida kunskapen om erbjudandet? 

·Vilken målsättning har Region Västmanland med kampanjen?

·Planeras det en utvärdering av kampanjen när året är slut?

Barbro Larsson, regionråd i opposition