Interpellation angående stomimaterial

På våren 2022 fick ledamöterna i Utskottet för hälsa- och sjukvård brev från ILCO tarm- uro- och stomiförbundet Västmanland där de uttryckte oro för en eventuell upphandling av de material de behöver för att kunna ha gott liv. Med anledning av detta ställer Barbro Larsson följande interpellation till ansvarigt regionråd.

På våren 2022 fick ledamöterna i Utskottet för hälsa- och sjukvård brev från ILCO tarm- uro- och stomiförbundet Västmanland där de uttryckte oro för en eventuell upphandling av de material de behöver för att kunna ha gott liv.

De hade då tillgång till sina material via det sortiment som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fattat beslut om. Tillsammans med stomiterapeut provar man ut vad som fungerar och känns bra och sedan förskrivs det till patienten och det ingår då i högkostnadsskyddet för läkemedel.  

Oron de uttryckte med en eventuell upphandling var att den skulle inskränka på deras möjlighet att välja produkter som passade dem.  

Med anledning av ovanstående frågar jag 

· Vilka kostnader har Region Västmanland för dessa produkter? 

· Har Region Västmanland genomfört upphandling av dessa produkter? 

· Hur många patienter i Västmanland behöver dessa produkter? 

Barbro Larsson, regionråd