Interpellation till ansvarigt regionråd för fastigheter angående parkeringssituationen

När kommer åtgärder att genomföras för att säkerställa att det nu och framöver blir en bra parkeringssituation för anställda och besökare vid Västerås sjukhus? Med anledning av det ställde Magnus Ekblad en interpellation till ansvarigt regionråd.

För att vara en god arbetsgivare bör regionen säkerställa att anställda bereds möjlighet att ta sig till sitt jobb på ett smidigt och för individen bra sätt för att livspusslet skall gå ihop. Detta ökar regionens attraktivitet som arbetsgivare.

För besökare till sjukhuset och även de anställda, kan de ha olika möjligheter samt olika avstånd till sjukhuset. Då är det också viktigt att tillexempel kunna parkera snabbt och enkelt vid sjukhuset.

Mina frågor till ansvarigt regionråd är därför följande:

·Vilka åtgärder kommer att genomföras för att säkerställa parkeringssituationen nu och på sikt?

·När kommer dessa åtgärder att genomföras?

Magnus Ekblad, fullmäktigeledamot