Nu planeras en stor manifestation inför
Orange Day den 25 nov!

Orange day är idag en etablerad dag då Förenta nationerna (FN) uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot Mäns våld mot kvinnor. 

-Vi som arbetar mot Mäns våld mot kvinnor och för jämställdhet har länge vetat, kort sammanfattat, att våld är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle och att vi inte kan ligga på latsidan i det arbetet, säger initiativtagaren till manifestationen Anna Gunstad Bäckman.

Våld är ett samhällsproblem och har inte minst den senaste tiden blivit ett alltmer aktuellt ämne då gängvåldet gjort sig än mer synligt i Stockholm och Uppsala. Det har även uppdagats att kvinnor och flickor utnyttjas sexuellt, används som måltavlor och dödas av gäng. 

Våldet bara fortsätter, vad gör vi? Omkring 15 kvinnor dödas varje år i Sverige. En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser.

Under pandemin har våld och sexuella trakasserier ökat. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen, detta måste få ett slut. Våldet sker oftast innanför hemmets väggar av en partner eller nära anhörig.

Därför bjuder Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland och Västmanlands Centerqvinnors länsavdelning in till en manifestation med poesiuppläsning av lokala och nationellt kända ansikten som på något sätt har makten att påverka utvecklingen mot Mäns våld mot kvinnor. 

-Vårt mål är att vi ska få en bred uppslutning av företrädare som uppmärksammar detta samhällsproblem, men som även läser upp poesin som skickas in anonymt av våldsutsatta. Vår inbjudan till detta har gått till personer som är stora förebilder och som gjort sin röst hörd inom arbetet för ökad jämställdhet och att stoppa mäns våld mot kvinnor, säger Anna Gunstad Bäckman. 


Vi är stolta över att presentera medverkande

·         Anna Runesson, regionkoordinator i arbetet mot prostitution och människohandel

·         Fanny Widman skapare av populära podden ”Fannys förebilder”

·         Kvinnohuset Västerås och tjejjouren Ronja

·         Matilda Hofling, författare till boken, ”Berättar du så dödar jag dig – en sann historia”

·         Monica Green, från UN Women Sverige

·         Organisationen MÄN Västerås, Gunnar Oja