Centerpartiet i Region Västmanland besöker EPOS - lokalerna som var utdömda men som idag renoverats och ska användas för operationer.

Historien om den nya enheten för planerade operationer i Sala (EPOS) – de utdömda, dåliga lokalerna som fick nytt liv.

-Det går visst att renovera och använda gamla lokaler istället för att riva och bygga nytt, säger Barbro Larsson regionråd.

Vi lever i en tid då teknologin går snabbare än vi hinner med. Det är bra men vi har inte råd att springa på alla bollar i modernitetens namn. Lokalerna som idag ska börja användas igen var helt värdelösa för sjukhusverksamhet och skulle rivas. Argumenten var att de var omoderna och det skulle ej gå att bedriva dagens sjukvård där. Idag står de klara och ska användas och Centerpartiet ska få göra ett verksamhetsbesök på plats på måndag.

-Det känns bra att veta att allting inte behöver rivas för att sedan byggas nytt. Öppnandet av EPOS är ett sådant exempel där jag tyckte att lokalerna inte var helt odugliga från början och ansåg att en renovering kunde göras istället, säger barbro Larsson. Vi lever i ett samhälle där vi behöver vara uppdaterade och moderna men även tänka på beredskap och att hushålla med våra resurser. Jag ser fram emot att besöka EPOS och se de nya lokalerna fortsätter Barbro.

Vill du läsa om EPOS se information på Region Västmanlands hemsida