Pendling med tåg, en dödsspiral för pendlare?

Att pendla med tåg borde vara en smidig och effektiv lösning både för arbetspendlare och andra resenärer. Tyvärr är verkligheten en annan. I Västmanland är det Region Västmanland som ansvarar för tågtrafiken inom länet samt den regionala busstrafiken. Regionens politiska ledning bestående av Moderater, Kristdemokrater och Liberaler, med stöd av Sverigedemokraterna, har nu tillsammans beslutat att regional busstrafik ska ersättas av befintliga tågavgångar från de orter där det finns tågtrafik från och med augusti i år.

Problemen som pendlare ställs inför när de väljer tåget är många och allvarliga. Kommer man komma fram till jobbet eller skolan i tid, kan man komma hem när man ska åka hem? Därtill alla de följdkonsekvenser som alla försenade och inställda tåg får i verksamheterna.

Skolor och arbetsgivare förväntar sig att deras elever och anställda ska vara på plats i tid där de ska vara. När tågen inte lever upp till detta får pendlare betala priset genom att behöva jobba i kapp, riskera löneavdrag, kanske bli omplacerad eller till och med förlora ett attraktivt jobb. För studerande kan det leda till otillåten frånvaro, underkända betyg och indragna studiemedel. Hos skolor, arbetsgivare och arbetskamrater jämte pendlarna gror missnöjet och produktivitet går förlorad.

Det finns mycket att säga om orsakerna till tågens förseningar, inställda avgångar, planeringsinfarkter och tekniska bekymmer, men låt oss endast konstatera att lösningarna på problemen inte finns på plats. Det är därför orimligt att förvänta sig att människor ska lita på ett transportslag som inte kan garantera en pålitlig och komfortabel transport oavsett om pendlingen sker inom länet eller ut ur respektive in till länet.

I Västmanland är det Region Västmanland som ansvarar för tågtrafiken inom länet samt den regionala busstrafiken. Kommunerna har själva ansvaret för kollektivtrafik inom sina kommungränser.

Regionens politiska ledning bestående av Moderater, Kristdemokrater och Liberaler, med stöd av Sverigedemokraterna, har nu tillsammans beslutat att regional busstrafik ska ersättas av befintliga tågavgångar från de orter där det finns tågtrafik från och med augusti i år. Flera miljoner kronor ska sparas på trafiken genom att dra in på ett antal regionala bussavgångar. I bland annat Surahammar kommer resenärer hänvisas till Tåg i Bergslagen som inte bara den senaste tiden, utan återkommande, haft problem med att leverera en pålitlig tågtrafik.

Med stor oro ser vi på det politiska beslutet att så snabbt flytta över passagerare från en fungerande regionbusstrafik till tåg, utan att först ha åtgärdat tågtrafikens fortgående problem eller ge kommunerna tid att styra om i den egna kollektivtrafiken. Vi vänder oss därför emot detta beslut och konstaterar med förvåning att Sverigedemokraterna ställde sig bakom detta, trots en särskild motion 27/3-2023 om Bergslagspendeln som påpekar de omfattande problem som råder för Tåg i Bergslagens pendlare.

Vi vill vara tydliga med att en väl fungerande och pålitlig tågtrafik är mycket viktigt för hela länet, dess innevånare och verksamheter. Men, se först till att leverera en pålitlig tågtrafik innan avgångar med regionbussar dras in och därmed skapar ytterligare kaos.

Barbro Larsson (C), oppositionsråd i Region Västmanland

Magnus Ekblad (C), ledamot i den regionala utvecklingsnämnden

Anders Johannesson (C), ersättare i kollektivtrafiknämnden

Vill du läsa hela insändaren på VLT så finns den HÄR