Styrelsemöte

Digitalt och på plats i stadshuset A172

Kretsstyrelsen träffas både fysiskt och digitalt för den som vill. För länk och inlogg, kontakta vår politiska sekreterare Victoria Barrsäter, victoria.barrsater@centerpartiet.se, 0727-159901.