Teammöte Klimat, miljö, landsbygd och samhällsbyggnad

Vårt team Klimat, miljö, landsbygd och samhällsbyggnad träffas för allmänna diskussioner.

Datum: 8 juni

Tid: 18.30-20

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Lysgränd


I detta team pratar vi om allt som rör den fysiska utformningen och utvecklingen av vår kommun. Hit hör även frågor som rör bland annat miljö, energi- och livsmedelsproduktion och krisberedskap.

Våra team består av en blandning av förtroendevalda och medlemmar som vill vara med och bidra till vår politik eller lära sig mer om hur politiken fungerar. Vem som helst kan gå med i vilket team som helst och inga förkunskaper behövs. Dock måste du vara, eller planerar att bli, medlem i vårt parti.

Är du intresserad av att vara med på detta eller framtida möten i teamet? Klicka på länken nedan för kontaktuppgifter till teamledarna:

https://www.centerpartiet.se/lokal/vastmanland/vasteras/startsida/engagera-dig/vara-team