Inbjudan till fokusgruppen miljö och energi

miljö och energi

Vårt arbete med att ta fram ett kommunalt handlingsprogram inför nästa val fortsätter, nu med fokusgruppen för miljö och energi.

Vårt kommunala handlingsprogram innehåller den politik vi avser bedriva i Västerås. Det innehåller en rad områden så som skola, omsorg osv. Miljö och energi ingår förstås som en viktig del i handlingsprogrammet och nu är det dags att uppdatera det inför kommande valrörelse.

Arbetet med att uppdatera handlingsprogrammet bedrivs i det som vi kallar fokusgrupper. Nu vill vi starta gruppen för miljö och energi.

Vill du vara med och påverka Västerås vad gäller miljö och energi? Kom till första mötet!

Du behöver inte vara medlem i partiet.

Var: Lovisagården, Slottsgatan 6, Västerås

När: tisdag 14/2, 18:00

Hör gärna av dig till Magnus Nystedt, politisk sekreterare, magnus.nystedt@centerpartiet.se, 076 495 41 86 om du vill vara med i fokusgruppen för miljö och energi.