Färre elever på Bäckbyskolan

Vicki Skure-Eriksson berättar i en radiointervju att grundskolenämnden har gett i uppdrag till förvaltningen att titta på vad man kan göra när elevunderlag minskar på Bäckbyskolan.

Med färre elever som går på Bäckbyskolan måste nämnden titta på vilka alternativ som finns. Det finns aldeles för få elever för att bedriva en högkvalitativ undervisning, vilket alla elever har rätt till, säger Vicki.

Ett alternativ kan vara att stänga Bäckbyskolan, säger Vicki, men tillägger att inga beslut har fattats och att hon inte vill föregå utredningen.

bäckbyskolan