Samarbetet presenterar årsplan 2018

Samarbete för Västerås, den styrande majoriteten i kommunen, presenterade idag sin årsplan (budget) 2018 med fokus på utbildning och kompetensutveckling.

Årsplan 2018 fokuserar på kompetensutveckling och utbildning samt kultur, idrott och fritid. I siffror tillförs extra medel omfattande 97,3 miljoner kronor till styrelser och nämnder för ökade demografiska behov. Det budgeterade resultatet för 2018 landar på knappt 150 miljoner kronor, 1,9 procent av stadens totala omslutning. Budgetreserven 2018 blir 47 miljoner kronor.

Hela årsplanen finns att läsa och ladda ner här.

SVT rapporterade från press konferensen:

"– Den här budgeten är väldigt fokuserad på att vi ska få barn och elever att lyckas bättre i skolan. Vi ska se till att ha utbildade lärare och rektorer och förstärker upp där, säger Vicki Skure Eriksson (C).

...

Att man i Samarbete för Västerås inte är nöjd med skolan och elevernas möjligheter idag erkände Vicki Skure Eriksson (C) utan omsvep.

– Vi behöver lyfta resultaten i skolan och det är vi klart medvetna om. Det finns en strategi för hur vi ska kunna komma bättre framåt där. en förutsättning är att vi har utbildade lärare i våra skolor och därför är det så viktigt att vi gör den här satsningen, säger Vicki Skure Eriksson (C)."