Reformationsdagen

Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg 31 oktober 1517. Idag är det alltså 500 år sedan reformationen tog fart.