Våld i nära relationer handlar om männen

Män som slår, hotar, trakasserar kvinnor som de levt eller lever med.

Den farligaste platsen för en kvinna är mellan hemmets fyra väggar. Den platsen som ska vara den tryggaste. Bara de senaste tre veckorna har fem kvinnor mördats. Av en man som de har eller har haft en relation med. På öppen gata eller i ett rum med den nyfödda bebisen. I såväl Linköping, Nacka som Alvesta.

Nu behövs krafttag som stoppar den akuta våldsspiralen och långsiktigt skyddar våldsutsatta kvinnor och barn. Nästan 9 000 kvinnor har polisanmält våld i en nära relation bara under 2020 och mörkertalet är stort. Ofta krävs en stor kraftsamling för att lämna en våldsam relation, efter att ha utsatts för slag, kontrollerande beteende och kränkningar under en tid. Även efter ett uppbrott fortsätter ofta trakasserierna från den före detta partnern, och i de värsta fallen leder det till dödligt våld. Hemmets fyra väggar blir till ett fängelse.

Men var är vrålet från samhället? Från våra politiska kollegor? Var är kommissionerna, de hårda tagen? Den gemensamma signalen?

Det behövs krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Dessa enskilda fall blir bara till en liten notis i tidningen. ”En kvinna mördad” och så bläddrar man vidare.

Ni män som mördar, misshandlar och förnedrar kvinnor - ert sätt att tänka och agera är sjukt. Mot kvinnor ni känner, kvinnor som älskat eller älskar er.

Centerpartiet har arbetat hårt för förändringar som gör skillnad i grunden. Vi är många som känner ilska, sorg och frustration. Vi har genom åren genomfört mycket, men mer krävs. Det handlar bland annat om skärpta straff, att kriminalisera kontrollerande beteenden, förbättra vittnesskyddet så att fler vågar anmäla och införa elektronisk fotboja vid kontaktförbud.

Konkreta förändringar för att bryta kontrollerande beteenden i tid och även efter en kvinna lämnat en relation. Viktiga organisationer som arbetar förebyggande och också skyddande för barns och kvinnors utsatthet får kontinuerligt ökade resurser, nu senast förra veckan i vårbudgeten som C, L och regeringen la fram. Men det räcker inte.

Du måste säga ifrån! För den man som mördar och misshandlar är någons bror, kusin, kollega, kompis. Vi måste bryta det beteendet. Det här föraktet mot kvinnor. Maktstrukturer, där vissa män ser ner på kvinnor och tror att kvinnan är någons egendom. Där hjälper inte våra straffskärpningar. Vi måste göra mer. Attityder, värderingar och normer måste vi alla ta ansvar för. Och göra det tidigt. Det jämställda föräldraskapet där flickor och pojkar växer upp till samma möjligheter, samma rättigheter och lika lön för lika arbete.

Det handlar inte om att skydda våra döttrar, flickor och kvinnor. Det handlar om att uppfostra och utbilda våra söner, pojkar och män. Mäns våld mot kvinnor är inte en kvinnofråga. Det är en mansfråga.

För Centerpartiet Västerås
Vicki Skure-Eriksson
Tobias Härnström
Karin Westlund
Jonathan Taki
Eva-Lotta Svensson
Mikael Palmqvist
Milena Axklo
Erik Kihlberg
Mattias Dahlberg
Magnus Ekblad

Artikeln är publicerad i VLT och finns att läsa här