Västeråsmajoriteten ökar takten i klimatomställningen

NYHET. Centerpartiet fortsätter att trycka på för att Västerås ska öka takten i klimatomställningen. I Västeråsmajoritetens (S, KD, C, V) politiska viljeinriktning höjs ambitionsnivån i klimatarbetet och nu rullar en rad klimatinvesteringar ut, där vi bland annat snabbar på bytet till energisnål LED-belysning i kommunens motionsspår.

– FN:s klimatpanel IPCC släppte sin rapport förra veckan som visar att de globala utsläppen fortsätter öka och att det kommer bli mycket svårt att undvika 1,5 graders temperaturökning. Västeråsmajoriteten tar hoten på allvar. Vi måste nu göra allt vi kan lokalt för att snabba på omställningen och säkerställa en livskraftig och hållbar framtid för alla. Det gäller både utsläppsminskning och anpassning, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd.

Den största delen av den klimatsatsning som nu rullas ut går till att öka takten i det pågående arbetet med att installera energisnåla LED-lampor i kommunala gatulyktor längs motionsspår och gång- och cykelvägar. LED-ljuskällor är enkla att ljusreglera och kan dämpas under perioder med lite trafik. Det går också att närvarostyra LED-belysning, vilket gör att energibesparingen blir ännu större. LED-lampor kräver dessutom inte lika mycket underhåll som äldre ljuskällor, vilket gör att bytet på sikt även blir en besparing för kommunen. Bättre ljuskvalitet på allmänna platser kan också fungera trygghetsskapande.

Västeråsmajoriteten satsar också på beläggningar med biobaserad asfalt på gång- och cykelvägar, samt en mer tillgänglig och framkomlig kollektivtrafik. Satsningar görs också på att främja stadsgrönska och andra ekosystemtjänster. Träd, gröna tak och växtlighet binder koldioxid och minskar risken för översvämning. De främjar också den biologiska mångfalden.

– Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. Vi behöver bland annat öka den biologiska mångfalden och främja de ekosystemtjänster som människan är beroende av för att leva vidare. För att göra det behöver vi integrera mer grönska och natur i planeringen och vi måste göra det mer strategiskt, säger Vicki Skure-Eriksson (C).

Beslut om klimatmål för mandatperioden och klimatinvesteringar för 2023 tas i kommunfullmäktige 13 april.

Ta del av hela klimatsatsningen , 222.3 kB.