Hela Stenungsund

Centerpartiet verkar för att hela Stenungsund ska leva! Vi tror att en kommun som växer mår bäst att göra så i alla väderstreck. Vi vill se ett centrum som växer på höjden och orter som växer på bredden. En landsbygd som en spänstig, livskraftig, innovativ och som sprudlar av entreprenörskap. Vi vill att förutsättningarna ska vara lika goda var du än bor och verkar i vår härliga kommun!

Hela Stenungsund ska leva!

Stenungsund växer. Fler och fler människor flyttar hit, nya företag etablerar sig och samhällsbyggandet expanderar kraftigt. Fler människor betyder både större möjligheter och större ansvar. Vi som kommun måste säkerställa att alla invånare i Stenungsunds kommun ska få likvärdiga möjligheter till bostäder, samhällsservice och välfärd. För Centerpartiet handlar det här om närodlad politik - om möjligheten att kunna bo och verka i hela Stenungsund.

Centerpartiet vill se ett bostadsbyggande som möjliggör att ha den bostad som passar bäst för dig, just nu. Vi vill se en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och villor för att du ska kunna få valfrihet i bostadslösningar som möter dina behov såväl idag som imorgon. Vi vill se strategisk planering av bostäder, fler tomter för såväl nybyggnation av bostadshus som industrier, spritt jämt över hela vår kommun. När Stenungsund växer behöver även kommunikationer och infrastruktur möta upp det ökade behovet av resor och digitala tjänster. Väl utbyggda och underhållna cykelbanenät, vägar och kollektivtrafikförbindelser är en förutsättning för att kunna skapa livskraft både norr till söder, väst till öst. Med god samhällsplanering skapas möjligheter för ett gott liv för alla.

Vi vill att hela Stenungsund ska leva. Därför behöver de kommunala verksamheterna finnas i alla kommundelar. Stenungsund ska vara en sprudlande kommun med en spänstig landsbygd och ett levande centrum. Landsbygden ska få rätt förutsättningar för att växa och tillvarata all sin potential. Centerpartiet tycker att utbyggt fiber- och bredbandsnät är en viktig del i att förbättra möjligheterna att verka på landet. Det är också viktigt att kommunen knyter till sig landsbygdsstrategisk kompetens i bostads- och näringslivsarbetet. Centerpartiet vill se ett centrum där kultur- och nöjesliv, företagande och marknadshandel är en naturlig del. Ett väl utvecklat samarbete med Citycon och andra aktörer i centrum är då av största vikt.

Centerpartiet menar att välfärden är kommunens kärnuppgift. Att kunna erbjuda samhällservice av god kvalité handlar om trygghet, tillit och respekt för skattebetalarnas pengar. Vård, omsorg och kommunal service måste finnas nära, när du behöver den. Samhällsservicen behöver därför även vara lättillgänglig på lands- och glesbygd. Här har även de ideella och privata krafterna i samhället en viktig roll att spela.
Det är grunden för framtidens samhälle och gör oss till en smart och modern kommun.

Därför vill Centerpartiet i Stenungsund:

  • Säkerställa att det finns fibernät och bredband i hela kommunen tillsammans med t.ex fiberföreningar
  • Värna människors rätt att själva välja skola, äldreboende och förskola
  • Göra strategiska- markköp och detaljplaner för att skapa förutsättningar för smart bostadsbyggande
  • Att småföretagare ges stöd och avlastning från kommunen för att kunna växa och expandera
  • Bedriva kommunal verksamhet i alla kommundelar
  • Skapa möjligheter för att bygga trygghetsboenden utanför centrum
  • Jobba med dialogbaserad upphandling för att mindre företag ska få chans att utföra kommunala tjänster
  • Förbättra kommunikationerna i de norra kommundelarna genom bro till Orust, motorvägsmot vid Gullborga samt upprustning av vägarna mellan Stenungsund och E45.
  • Utveckla Ucklumskolan till F-6

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.