Vi kraftsamlar för framtiden – dags för Centerpartiets partistämma

800 motioner, fem ramprogram och mängder av möten kommer att stå i fokus under den kommande helgen, då Centerpartiets partistämma äger rum i Karlstad. Från våra fem distrikt i Västra Götaland reser över 100 personer för att delta i stormötet, som i sin helhet syftar till att ta fram ny politik som för Sverige framåt

Redan under onsdagskvällen träffas ombud från hela Sverige i 10 kommittéer inom olika områden, allt från infrastruktur, sjukvård och landsbygd till miljö & klimat.

- Eftersom mina hjärtefrågor finns inom vård och omsorg, ser jag fram emot att diskutera att man ska kunna ha valfrihetsvård även inom slutenvården, säger Gunilla Druve Jansson som är ordförande i både Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Psykiatriberedningen i Västra Götaland. Idag kan du söka öppenvård vart du vill, men det nya är att du nu även ska kunna göra det även inom slutenvården.
I programmet så yrkar vi från Västra Götaland om både förstärkning inom primärvården vad gäller psykisk ohälsa. Men även om digitalisering och e-hälsa, fortsätter hon.

Ulrika har skrivit motion om kvinnofrid
Förra året anmäldes runt 16 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. Ulrika Engmér Sandström som är gruppledare för Centerpartiet Öckerö har tillsammans med tre andra skrivit en motion om kvinnofrid till Centerstämman.

- Jag skrev motionen på grund av personliga erfarenheter och jag utgår från hur jag och andra drabbade skulle vilja ha blivit bemötta, berättar Ulrika.

Ulrikas motion tar dels upp problematiken kring att det idag som utsatt kvinna inte går att få hjälp på ett och samma ställe.

- Som det ser ut idag kan en våldsutsatt kvinna behöva söka upp både läkare, socialtjänst, polis och psykolog på olika platser. Vi föreslår istället att mottagningar för våldsutsatta kvinnor instiftas i varje kommun, där ett team av ovan nämnda experter verkar.
Motionen tar även upp frågan om huruvida man kan ha med sig husdjur på boenden
för utsatta kvinnor. Dessa har ofta strikta regler. I värsta fall kan det innebära att den
utsatta får välja mellan att tacka nej till ett boende eller avliva sitt husdjur.
Ett välkänt fall där detta hände var Lotta, som hittades misshandlad till döds i sitt
hem i juni 2016.

Centerpolitik för Sverige framåt
För att Centerpartiet fortsatt ska kunna föra Sverige framåt måste politiken både få utvecklas och förnyas. Stämman i Karlstad 26–29 september är ett viktigt steg i det arbetet. Då samlas runt tusen centerpartister från hela landet, varav 521 ombud. Inför partistämman har också genomgripande program tagits fram på fem områden: ekonomi, miljö-och klimat, landsbygd, vård- och omsorg samt utbildning. Varje arbetsgrupp har i sitt arbete bjudit in till dialog med centerpartister över hela Sverige för att ta in synpunkter och idéer.

De fem programmen som ska behandlas är ”Stämmoprogram för ekonomi och arbetsmarknad”, ”Ansvar och resultat för klimat och miljö”, ”En trygg och tillgänglig vård med patienten i fokus”, ”Frihetsreformer för Sveriges landsbygder” och ”En skola att lita på”.

För mer information om stämman, inklusive stämmohandlingar: https://www.centerpartiet.se/partistamma

Vill du komma i kontakt med oss som är på stämman från Centerpartiet i Västra Götaland? Här finns vi: https://www.centerpartiet.se/lokal/vastra-gotaland/startsida/kontakta-oss/personal