En mer uppblandad arbetsmarknad - bra för jämställdheten

Med fler kvinnor som startar företag och fler män som utbildar sig till sjuksköterskor skulle arbetsmarknaden fungera bättre. Det tror Gunilla Druve Jansson och Kristina Jonäng, (C) som representerar Centerpartiet i Västra Götaland.

Idag tvekar många kvinnor på att starta eget företag eller att överhuvudtaget jobba inom privat sektor. Därmed är många av dem hänvisade till offentlig sektor som arbetsgivare. Med färre arbetsgivare att välja på riskerar kvinnor lägre löner. Männen jobbar i högre utsträckning inom industrin, som i sin tur är löneledande.

- Fler kvinnor behövs i privat sektor så att exempelvis fordonsindustrin blir mindre mansdominerad och morgondagens tekniska lösningar blir mer anpassade till olika behov, understryker Gunilla Druve Jansson, som är ordförande i Centerpartiet i Västra Götaland.

- Omvänt behövs fler män inom skola och sjukvård, understryker Kristina Jonäng, regionråd i region Västra Götaland.

Fortsatta steg för ökad jämställdhet

I samband med internationella kvinnodagen är det viktigt att konstatera att Sverige tagit flera steg i riktning mot ökad jämställdhet.

- Rösträtten firade nyligen 100 år. Idag är det ingen som öppet ifrågasätter att kvinnor blir präster, politiker och industriledare, säger Kristina Jonäng. Men det finns fortfarande fördomar under ytan, som många kvinnor känner av på jobbet eller i föreningslivet.

- Vi behöver satsa på morgondagens ledare inom såväl offentlig som privat sektor samt särskilt uppmuntra fler kvinnor att bli företagare eller att ta ledande positioner i samhället, fortsätter Gunilla Druve Jansson

- Sverige har fortfarande en uppdelad arbetsmarknad som sannolikt skulle fungera bättre med fler män som utbildar sig till sjuksköterskor och fler kvinnor som blir ingenjörer, avslutar Kristina Jonäng.

Läs mer om Kristina Jonäng

Läs mer om Gunilla Druve Jansson