Stoppa den skenande utvecklingen med antibiotikaresistens

Bild

I samband med Europavalsupptakten 2019 presenterade Centerpartiet en ny rapport för att tackla problemet med den växande antibiotikaresistensen. I rapporten presenteras fyra åtgärder på EU-nivå och globalt för att motverka antibiotikaresistens: ett globalt Parisavtal, en skarp djurskyddslag i hela EU, fler kontroller och kraftigare sanktioner för djurskydd, dubblera EU:s forskningssatsningar samt att inrätta ett innovationspris för ny antibiotika. Under Europavalsupptakten höll även Annie Lööf tal om det vägval som Europa står inför och de viktigaste frågorna för Centerpartiet i EU-valet.

Idag anordnades Centerpartiets Europavalsupptakt 2019, som öppnades med att Annie Lööf höll tal. Hon talade om det stundande EU-valet och det vägval som Europa står inför.

– Centerpartiet är en kraft som bygger Sverige och Europa. Vi flyttar makten närmare människor, driver på för jämställdheten och medmänskligheten. Vår kamp mot högerpopulismen, vårt miljöansvar och vår sunda och säkra mat behövs och tar oss framåt mot ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa, säger Annie Lööf.

Under Europavalsupptakten presenterade även Centerpartiet en ny rapport med fyra åtgärder på EU-nivå och globalt för att motverka antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens är en av vår tids stora ödesfrågor. Många år av överdriven och olämplig användning av antibiotika inom både sjukvård och djuruppfödning har lett till att antibiotikan i många fall är på väg att förlora sin effekt. Enklare infektioner eller mindre komplikationer som tidigare kunde behandlas kan bli dödshotande. Möjligheten till avancerade medicinska ingrepp och behandlingar som kemoterapi eller organdonationer riskerar att gå förlorade.

– Djurskydd är nära kopplat till mängden antibiotika som används vid djurhållning. Djur som behandlas bra håller sig friskare och behöver därmed mindre antibiotika. Centerpartiet vill att en gemensam djurskyddslag införs för hela EU för att djur ska ha en hög nivå av skydd och välfärd, säger Fredrick Federley.

Redan idag dör 33 000 människor per år i EU på grund av antibiotikaresistens, en siffra som stadigtjusterats upp de senaste åren. I de värsta scenarierna kommer dödsfallen på grund av antimikrobiell resistens, det vill säga även resistens hos till exempel svampinfektioner, parasiter och virus, globalt nå 10 miljoner per år 2050, ett högre antal än vad som beräknas för cancer och alla dödsfall i trafiken.

– Stoppar vi inte utvecklingen kommer vi kastas tillbaka till hur världen såg ut innan andra världskriget, innan penicillinet. Resistenta bakterier bryr sig inte om gränser, de slår skoningslöst mot alla. Vi kan övervinna hotet, men då måste vi samarbeta. Centerpartiet vill därför se ett globalt avtal för att lösa frågan om antibiotikaresistens, säger Annie Lööf.

I den här rapporten presenterar Centerpartiet fyra åtgärder på EU-nivå och globalt för att tacklaproblemet med den växande antibiotikaresistensen.

Läs rapporten. , 272.3 kB.

Se Annie Lööfs tal här.