Centerpartiet lokalt

Tal EU-valkonvent 2019

26 april 2019, Quality Friends Hotel, Solna. Det talade ordet gäller.

Vilket Europa vill du ha?

Den som inte ställt sig den frågan gör klokt i att göra det nu. För Europa står inför ett vägval.

Vissa hävdar att vår röst inte spelar någon roll. Att du och jag inte kan göra skillnad. Att allt ändå bestäms av någon annan, någon annan stans.

Inget är mer fel. En röst kan göra skillnad. Både i valurnan och i debatten. En röst kan förändra politiken. En röst kan göra andras röster starkare. En röst kan tillsammans med andra röster förändra Europa.

Från och med idag har vi 31 dagar på oss. 31 dagar att visa varför Centerpartiets röst behövs. Nu mer än någonsin. Visa hur vi gör skillnad i Europa.

För den liberala demokratin. För klimatet och miljön. För en sund och säker mat.

Visa att det spelar roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet. Hur våra företrädares röster påverkar vår vardag. Hur våra värderingar påverkar Europas värderingar. Hur vårt arbete ger resultat.

Centervänner,

Jag blir stolt när jag ser er alla. För jag vet hur starka våra röster är. Vi hör dem varje dag. Över hela landet. Vi gör skillnad. Tillsammans blir våra röster till en kraft som verkligen behövs just nu.

En kraft som bygger Sverige och Europa. Flyttar makten närmare människor. Driver på för jämställdheten och medmänskligheten. Visar att det går att sänka utsläppen, stärka företagen och få fler jobb. Samtidigt.

Det är dags att visa det igen. Varje dag fram till den 26 maj ska vi visa hur ett starkare Centerparti också ger en starkare röst. För ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa!

Vårtecknen har varit många de senaste veckorna. Vårt avlånga land skiftar i olika nyanser. Men att värmen, våren och ljuset är på väg, det känner vi alla.

Det är vi inte ensamma om. De kommande helgerna är bråda dagar för både människor och djur. Helgerna som kommer tar många med sig familjen, en filt, mjölk och bullar för att titta på årets kosläpp.

När korna springer ut i hagarna går det att ta på deras glädje över att möta gräset. Ljuset. Varandra. De fullkomligt spritter av glädje.

Jag minns själv hur vi vallade korna till hagen hemma i Maramö på vårkanten. Betydligt mindre, ingen publik mer än den närmaste familjen och kusinerna. Men samma glädje hos djuren och samma förtjusning hos oss, som jag kan se i min dotters ögon idag.

Våra svenska djur gör oss glada. Och trots att vi fortfarande ser skrämmande exempel på hur även svenskt djurskydd kan förbättras, så gör vår svenska djurhållning oss stolta.

Svenska kor får minst antibiotika i EU. Svenska bönder ser till att vi har världens bästa djurskydd. Inte bara för att lagen kräver det, utan för att vi vet att glada djur är friska djur.

Låt mig stanna upp här för en stund och lyfta de oacceptabla hot och den terror som våldsbejakande djurrättsaktivister riktar mot svenska lantbrukare. Till och med i samband med familjeaktiviteter som kosläpp. Att debattera och kritisera saker i vårt samhälle hör till. Men hot, hat och terror. Det har ingen plats i vårt land. Punkt slut. Ni som står för terrorn ska straffas. Men innan dess borde ni skämmas.

Vi ser, på allt för många platser i Europa, hur djur lever ett liv som riskerar att göra dem sjuka. Istället för ett liv som håller dem friska.

Ett liv där kultingen får sin knorr avklippt så att grisbonden får plats med fler grisar på samma yta. Istället för att ge färre grisar mer knorr på livet.

Ett liv med trånga och långa transporter.

Varje år ges 60 000 ton antibiotika till djur runt om i världen. Ofta helt i onödan.

Dåligt djurskydd målas över med medicin. Det blir billigare att sänka djurskyddet och öka antibiotikan, när det istället borde vara tvärtom.

Centerpartiet vill ha ett bättre skydd för Europas djur. Vi vill se en skarpare djurskyddslagstiftning i EU. Som gäller alla. Som ger samma höga nivå av skydd och välfärd för våra djur, oavsett vilket EU-land de lever i.

Det ger sundare mat. Rättvisare konkurrens. Men. En lag gör ingen skillnad om den inte följs. Vi vill också se skarpare kontroller från EU:s sida, så att djuren verkligen får det bättre.

Vi vill att det får konsekvenser att fortsätta behandla sina djur illa. Att det blir mer lönsamt att investera i ett bra liv för dina djur. Än att låta bli.

Alla djur har rätt till ett bra och friskt liv. Oavsett gård. Landskap. Eller land. En röst på Centerpartiet är en röst på ett starkare och skarpare djurskydd – i hela Europa.

Antibiotikaresistensen är en tickande bomb.

Tyst sprider de sig över världen. Bakterierna som ingen rår på.

I Europa dör 33 000 människor av antibiotikaresistens. Varje år.

Vi riskerar att hamna i en situation där lunginflammation hos små barn inte går att bota.

Ett skrapsår på ett brunbränt sommarknä förvandlas till en allvarlig infektion. Där medicin inte biter.

Forskningens värsta scenario säger att 10 miljoner människor dör av resistens år 2050. Det är fler än vad som kommer dö av cancer och i trafikolyckor. Sammanlagt.

År 2050. Det är om trettio år.

Stoppar vi inte utvecklingen kommer vi kastas tillbaka till hur världen såg ut innan andra världskriget. Innan penicillinet.

Resistenta bakterier bryr sig inte om gränser. De bryr sig inte om nationalitet. De slår skoningslöst mot alla.

Vi kan övervinna hotet. Vi har gjort det förr. Men då måste vi samarbeta. Nu.

Centerpartiet vill se ett globalt avtal för att lösa frågan om antibiotikaresistens.

FN har samlat världens länder i klimatavtal. Nu senast i Paris 2015. Det har gjort skillnad, på riktigt. Med konkreta och bindande mål där alla tar ansvar.

Vi vill se ett Parisavtal för antibiotikafrågan.

Vi vill att EU tar initiativet för ett avtal med bindande åtaganden om en ansvarsfull användning av antibiotika. Där det får konsekvenser om man låter bli.

Precis som i Parisavtalet måste också vår del av världen hjälpa utvecklingsländerna i arbetet mot resistenta bakterier. Det är inte bara en fråga om solidaritet. Det är en fråga om överlevnad.

Antibiotikafrågan är en av vår tids största utmaningar. Ett större och starkare Centerparti, tillsammans med vår liberala familj i Europa, kan ta ledningen för sundare mat och en friskare värld.

Riktig förändring kräver dock ny antibiotika som rår på de nya bakterierna. Forskningen går för långsamt och anslagen är för små.

Centerpartiet vill att EU:s forskningsprogram Horizon investerar mer i forskning på antibiotika. Vi vill dubblera anslagen. Det ger satsningar på 15 miljarder på antibiotikaforskning under kommande budgetperiod.

Riktiga framsteg kräver också riktiga morötter. Centerpartiet vill att EU instiftar ett världsledande innovationspris för ny antibiotika.

Ett sådant pris skulle göra forskning kring antibiotika till vår tids månlandningsprojekt.

Vår röst för sund och säker mat har gjort skillnad. Vi satte grisknorr på valrörelsen för fem år sedan. Vårt löfte om bättre djurskydd och mindre antibiotika i Europa har vi levererat på.

Fredrick Federley har inte bara väckt opinion i Europa för våra frågor. Han och Centerpartiet har levererat resultat. Antibiotika ska inte längre kunna skrivas ut till friska djur. Det blir svårare för den som säljer att också skriva ut antibiotika. Hårdare regler om antibiotika ska gälla även för den som importerar sitt kött till EU.

Det visar hur vår envisa övertygelse gör skillnad. En röst på Centerpartiet den 26 maj gör oss till en ännu starkare, pådrivande kraft för sund mat och starkare djurskydd i hela Europa.

Maten på vår tallrik, hur vi tar hand om våra djur, vilket avtryck vi lämnar. Det går hand i hand med kampen för att stoppa klimatförändringarna.

Världen över höjer människor rösten. Uppmanar till förändring, i stort och i smått. Människors engagerar sig. För de ser hur vår planet förstörs.

Vi ser alla hur Östersjötorsken svälter bort. Blir till magra vålnader, fulla av parasiter.

Vi ser hur en död val i Medelhavet har 22 kilo plast i magen. Soppåsar. Tvättmedelsförpackningar. Fiskenät.

Hur tidigare klara vatten vid den egna badplatsen förvandlats till en brungrön sörja.

Extrema skyfall och översvämningar. Som nästa år följs av obeskrivlig torka.

Vi ser redan nu, i slutet av april, hur många platser i södra Sverige har bevattningsförbud och hur gräs- och skogsbränder har rasat över hela landet.

Alla kan se att det är allvar nu. Att det varit allvar alldeles för länge.

Men utsläpp stannar inte vid gränsen. Plasten i våra hav bryr sig inte om kusters nationalitet. Den här frågan kan vi bara lösa tillsammans.

Ska målen från klimatmötet i Paris nås måste EU:s utsläpp minska med 95 procent till 2050. Då måste vi öka takten. Vi vill se ett EU med högre klimatambitioner.

EU:s mål idag är att sänka sina utsläpp av koldioxid med 40 procent till 2030. Vi behöver göra mer.

Vi vill att EU sänker sina utsläpp med minst 55 procent till 2030. Att vi tar ledningen i den gröna omställningen och blir ett föredöme för andra.

Östersjöns torsk måste räddas. Övergödningen måste få ett slut. Att barn och gravida inte kan äta fisken från Östersjön är en skam.

Vi vill att de länder som smutsar ner Östersjön också får betala. Genom att införa ett system med utsläppshandel mellan länderna som orsakar nedsmutsningen av Östersjön kan vi få bukt med bottendöden och förorenade hav.

Vi vill också se fler gröna transporter i EU. Vi vill bygga ihop Europas järnvägsnät, skapa pålitliga alternativ till flyget. Så att fler kan resa grönt.

Tillsammans kan vi också satsa mer pengar på forskning kring grön teknik. Då kan Europa bli platsen där nästa gröna teknikunder ser dagens ljus.

Vi vill att EU är en grön motor i klimatomställningen.

Ska EU ta nästa steg i den gröna omställningen och visa vägen för resten av världen. Då behöver EU mer av Centerpartiets miljöansvar, mer av vår kloka klimatpolitik. EU behöver då fler gröna, liberala, framtidsinriktade röster. Tillsammans skapar vi ett ännu grönare Europa.

Skotten ekade mellan husen. En svärm av kulor träffade den unge mannen i bröstet. Tog hans liv. Där och då. Bara några meter från gränsen.

Så såg verkligheten ut för den som försökte fly. Från förtrycket. Till friheten.

Den februarinatten 1989 föll murens sista dödsoffer.

Under det året svepte en befrielsevåg över hela Östeuropa. En kväll i november kom också befrielsen till Berlin. Nyheten spred sig snabbt. Något var på väg att hända. Snart var tusentals och åter tusentals människor ute på Östberlins gator.

Alla med samma budskap till diktaturen som styrt deras liv i decennier. Öppna gränsen. Nu.

Den kvällen för snart trettio år sedan, den 9 november 1989, föll muren som delade Berlin. Det var en stolt stund i Europas historia.

Ett bevis på hur människors längtan efter frihet och demokrati kan bli till en kraft som bokstavligt talat kan riva murar.

Människorna som den natten korsade det vita streck som markerade gränsen mellan öst och väst. De tog också klivet in i ett nytt Europa. In i en ny tid. En ny värld.

Människor med modet att stå upp för det som är rätt. De kan förändra världen. För vän, som för främling. Här och nu, som för kommande generationer.


Det som hände i Berlin den 9 november, 1989 tog inte bara Berlin och Tyskland framåt. Det tog hela Europa framåt.

Det enade och öppna Europa är trettio år senare fortfarande verklighet. Det fredsprojekt som växte fram i ruinerna av andra världskriget och fick ny energi efter att också kommunismen föll.

Idag har yttre hot bytts mot inre. Där kommunismen ville stänga ute liberalismen och friheten med murar vill idag högerpopulisterna montera ner den liberala demokratin. För gott.

Historien har lärt oss att den som tror på den liberala demokratins kraft och styrka. Den måste också vara beredd att försvara den.

Mot dem som vill något helt annat. Som ser liberalismen och liberala värden som sin huvudfiende. Som vill välja en annan väg för vår kontinent. Ställa grupp mot grupp. Människa mot människa.

I Victor Orbáns Ungern uttrycks antisemitismen öppet. Utländska människorättsorganisationer målas ut som spioner. Deras anställda trakasseras. Deras kontor utsätts för nattliga razzior.

Så skrämmer man bort medmänskligheten.

Här stängs fria universitet ner. Lärare och studenter tvingas riva upp och lämna landet.

Så hindrar man den fria tanken.

Lagstiftning ändras för att ta över och tysta kritisk media. Den som skriver eller säger något som inte uppskattas av regimen riskerar stora böter.

Så tystar man det fria ordet.

Så bygger Victor Orbán det han själv skryter om som sin ”anti-liberala demokrati”.

I Polen går utvecklingen åt samma håll. Här avsätts domare och ersätts med nya. Lojala med det styrande partiet. Här politiseras författningsdomstolen. Så att inga nya lagar från regeringen stöter på patrull.

Så monteras det fria rättsväsendet ner. Bit för bit.

Här vill man skärpa abortlagen. Redan idag en av Europas hårdaste. Göra abort olagligt även när kvinnans hälsa hotas. Så förnekar man kvinnor rätten över sina egna kroppar. Så förkastar man tanken om medmänsklighet, om jämställdhet.

Avskyvärd utveckling för oss. En inspiration för andra.

Sverigedemokraterna hyllar utvecklingen i Ungern. De har gång på gång lyft fram Orbán som förebild. Nu senast deras Europaparlamentariker som hyllar honom som en stark ledare.

Små steg blir snabbt till stora kliv. Bort från öppenheten, bort från demokratin.

Vi kommer aldrig att acceptera ett splittrat Europa. Ett hatets Europa. Vår röst måste höras starkare när andras skräms till tystnad. Tillsammans bär vi öppenhetens, frihetens och demokratins låga genom Europa. Vi visar hur den liberala demokratin gör världen starkare. Idag och för alltid.

Det räcker nu.

Vi kan inte tyst se på hur denna utveckling fortsätter. Hur länder som Ungern och Polen blir till förebilder för andra. Istället för till varnande exempel.

EU måste sätta hårt mot hårt. Visa att hot mot sina egna medborgare, mot det fria ordet, mot öppenhet och jämställdhet inte har någon plats i ett demokratiskt Europa.

Vi vill sätta ett demokratilås på EU:s budget så att utbetalningar av EU-stöd till länder som monterar ner rättssäkerheten stoppas automatiskt.

Att oberoende domare och jurister granskar EU:s medlemsländer. Utifrån tydliga krav. De måste värna demokratin, de mänskliga rättigheterna, de behöver stå upp för rättsstatens principer och respektera och skydda minoriteter.

Ansvar och handlingskraft. Mot populistiska krafter och förtryck. Det är vägen framåt för Europa.

Orbán. Le Pen. Kaczynski. Eller Åkesson. Oavsett namn är budskapet från Europas högerpopulister detsamma.

Bara fler och starkare liberala krafter kan stoppa deras framfart. Möta deras budskap. Vår kraft har aldrig varit viktigare än nu. Ska det öppna och demokratiska Europa bestå så behöver Europa vår röst. Mot högerpopulismen. För demokratin.

Centervänner.

Vi var den rösten för åtta månader sen. Rösten mot populismen. Mot rasismen. För öppenheten och medmänskligheten.

Vi var den från Kiruna i norr, till Simrishamn i söder. Från Norrtälje i öst till Sotenäs i väst.

Vi såg människors utmaningar, vi kom med konkreta lösningar. För fler jobb och företag, närmare vård, en ökad trygghet och en bättre miljö.

Samtidigt tog vi värderingskampen. Tydligast av alla.

Det gav resultat. Vi gjorde vårt bästa val på trettio år. Över 176 000 nya väljare valde att lägga sin röst på oss. Vi fick människors förtroende över hela Sverige.

Vi styr i 19 av 21 regioner. I över 200 kommuner.

Vi bär vår framgång med stolthet. När vi nu möter väljarna igen.

När vi tar värderingskampen till Europa.

När våra motståndare vill ha mindre av både EU i Sverige och Sverige i EU. Då visar vi hur Sverige gör EU bättre.

När Socialdemokraternas toppnamn lånar budskap från ansvarslösa Brexit-populister och pratar om att ”ta tillbaka kontrollen”. Då visar vi hur gemensamma krafter i EU kan ta kontrollen över utsläppen. Över hur vi får en sundare och säkrare mat.

Då bemöter vi främlingsfientlighet, nationalism och populism. Vi låter oss inte inspireras av den.

När argumenten kommer att Sverige är för litet för att göra skillnad. Då tittar vi tillbaka på historien. På hur den enskildas kraft kan förändra. Hur den som står upp för vad som är rätt och riktigt. För demokrati, jämställdhet och medmänsklighet. Alltid får rätt till slut.

Då visar vi hur Sverige kan verka litet – men hur vi kan påverka stort. Att en enskild röst kan bli avgörande om den används på rätt sätt. Att vår kamp mot högerpopulismen. Vårt miljöansvar. Vår sunda och säkra mat. Tar oss framåt mot ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa!

Tack.