Wiesner (C) får tungt klimatuppdrag – blir förhandlare i EU:s handel med utsläppsrätter

Idag blev det klart att Emma Wiesner blir huvudförhandlare för den liberala gruppen, Renew Europe, i arbetet med EU:s reformerade handel med utsläppsrätter.

- Jag är enormt glad, stolt, taggad och förväntansfull över att mitt första uppdrag blir en såhär viktig fråga. Jag ser fram emot att göra handeln med utsläppsrätter grönare och göra det dyrare att släppa ut, säger Emma Wiesner (C).

EU:s handel med utsläppsrätter är det viktigaste verktyget för att på ett kostnadseffektivt sätt få ner Europas utsläpp. Det nya systemet omfattar utsläpp från energi, industri, transporter, flyg, sjöfart och bostäder

- 73 procent av Europas energi är fortfarande fossil. Vi behöver bromsa utvecklingen och möta de utmaningarna som finns. Handeln med utsläppsrätter är det bästa sättet för Europa att göra detta, säger Emma Wiesner (C).

- Systemet med utsläppsrätter måste bli ännu bättre, så att Sverige och EU når EU:s nya klimatmål till 2030. Det handlar om att utvidga systemet så att fler måste betala och samtidigt se till att ge incitament åt fler att kunna ställa om. En teknikoptimistisk och en innovativ klimatpolitik är nödvändig och möjlig, säger Emma Wiesner (C).

Emma Wiesner har varit Europaprlamentariker i fem månader och får nu uppdraget att företräda den liberala gruppen i förhandlingarna i Miljöutskottet, som ansvarar för handeln med utsläppsrätter.