Monarki

Kungahuset är en stark symbol för nationen Sverige och monarkin har ett brett folkligt stöd. Vi stöder monarkin så länge den fungerar som i dag.

Centerpartiet vill:

  • Bevara monarkin i dess nuvarande form som ett kungahus som endast har en representativ funktion.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Monarkin är en stark symbol för Sverige

Det svenska kungahuset har i dag bara en så kallad representativ funktion. Det tycker vi är bra. Som vi ser det ska makt inte kunna ärvas, utan makten ska tillfalla den som ställt upp i allmänna val.

Alla röstberättigade ska då ha haft chansen att lägga sin röst på den som de tycker är bäst lämpad att företräda folket.

Behåll Sverige som monarki – på det sätt som det fungerar i dag

Kungahusets funktion som representant för Sverige gör att Sverige som land syns i världen och det är något som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av. Det finns också ett brett folkligt stöd för monarkin.

Vi vill ha kvar monarkin i Sverige som den ser ut i dag, där kungahuset inte har någon formell makt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.