Demokrati

De senaste åren har demokratin i världen försvagats. Av de 167 länder i världen som rankas i Demokratiindex, räknas endast 13,8 procent som fullvärdiga demokratier. Auktoritära stater och högerpopulism gör att demokratin urholkas, även i Europa. Vi arbetar för att bevara och stärka demokratin, i Sverige och i världen. Vi vill att du ska få bestämma mer över din vardag – var du än bor.
Centerpartiet vill:

  • Att makten ska finnas så nära människor som möjligt.
  • Ha en allsidig och oberoende press i hela landet.
  • Att lagar och regler ska gälla lika för alla.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vi måste värna och utveckla demokratin

Demokrati är det bästa sättet vi känner till för att styra ett land. När alla medborgare får vara med och bestämma blir också besluten bättre, för att vi människor är bra på olika saker och har olika erfarenheter. Tillsammans kan vi då fatta bättre beslut.

Alla människors lika rätt och värde är grunden för vår politik

Vi tror på din rätt och förmåga att själv forma din egen framtid. Därför vill vi att makten ska finnas så nära dig som möjligt. För att till exempel ordna förskola åt alla krävs beslut i kommuner. En del frågor, som exempelvis sjukvård, behöver skötas på regional nivå för att fungera. Beslut om lagar som ska gälla hela landet ska ske på nationell nivå. Vissa frågor, som inom exempelvis miljö och klimat, kräver internationellt samarbete.

Öka tillgången till fri press

Valen till riksdag, regioner och kommuner i Sverige sker vart fjärde år. Då kan de valda politikerna bytas ut om väljarna inte tycker att de gör ett bra jobb. För att du ska kunna veta vad politikerna gör behövs en fri press i hela landet som granskar dem som har makten.

Tyvärr sprids ofta felaktiga berättelser i sociala medier. Därför tycker vi att det är viktigt att man i skolan får lära sig om källkritik

Lagar och regler ska gälla lika för alla

En grundläggande fråga i en demokrati är att lagar och regler ska gälla lika för alla. Riksdagen fattar beslut om lagarna men det är domstolarna som dömer i det enskilda fallet, utan påverkan från riksdag och regering.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.