Värna och utveckla demokratin

Demokratins kämpar finns i hela världen. Men i många länder har demokratin försvagats de senare åren. Auktoritära stater och högerpopulism gör att demokratin urholkas, även i närliggande europeiska länder. Centerpartiet arbetar för att bevara och stärka demokratin, i Sverige och i världen. Vi vill att du ska få bestämma mer över din vardag – var du än bor.

Centerpartiet vill:

  • Att makten ska finnas så nära människor som möjligt.
  • Ha en allsidig och oberoende press i hela Sverige.
  • Att lagar och regler ska gälla lika för alla.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vi måste värna och utveckla demokratin

Demokrati ger medborgare rätt och möjlighet att vara med och forma sitt samhälle. Genom fria val, yttrandefrihet och möjlighet att organisera sig i olika frågor är det en grundläggande nyckel till ett välmående och rättssäkert land. När alla får vara med och påverka på samma villkor kan vi fatta bättre beslut som håller över tid.

Alla människors lika rätt och värde är grunden för vår politik

Vi tror på din rätt och förmåga att själv forma din egen framtid. Därför vill vi att makten ska finnas så nära dig som möjligt, att beslut tas på rätt nivå. Många beslut fattas bäst av dem som själva berörs eller i frivillig samverkan mellan människor i familjer, grannskap och föreningar. För frågor gällande till exempel förskola och skola krävs beslut i kommuner, och i andra frågor som exempelvis sjukvård behövs beslut på regional nivå. När det gäller lagar för hela landet måste det ske på nationell nivå, och vissa frågor, som inom exempelvis miljö och klimat och internationell säkerhet, krävs internationellt samarbete.

Öka tillgången till fri press

Valen till riksdag, regioner och kommuner i Sverige sker vart fjärde år. Då väljer vi gemensamt våra folkvalda för kommande mandatperiod, och kan på samma sätt byta ut sittande politiker om väljarna inte tycker att de gör ett bra jobb. För att du ska kunna veta vad politikerna gör behövs en fri press i hela landet som granskar dem som har makten.

Tyvärr sprids ofta felaktiga berättelser i sociala medier. Därför tycker vi att det är viktigt att man i skolan får lära sig om källkritik.

Lagar och regler ska gälla lika för alla

En grundläggande fråga i en demokrati är att lagar och regler ska gälla lika för alla. Riksdagen fattar beslut om lagarna men det är domstolarna som dömer i det enskilda fallet, utan påverkan från riksdag och regering eller någon annan.

Ansvarig talesperson

Malin Björk
Talesperson i konstitutionella frågor. Riksdagsledamot Stockholms stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.