Digital välfärd

För att människor ska kunna få offentlig service anpassad till sina individuella behov och livssituation krävs en mer digitaliserad offentlig sektor. Men i dag släpar digitalisering inom offentlig sektor efter, och det kan upplevas som svårt att till och med boka en läkartid på nätet. Offentlig sektor måste bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Centerpartiet vill:

  • Att offentlig verksamhet digitaliseras mer, både när det gäller myndigheter och välfärdsverksamhet.
  • Att ersättningsystemen förbättras, så att såväl privata som offentliga och ideella utförare har möjlighet att skapa nya digitala tjänster.
  • Öka den digitala teknikanvändningen, som till exempel VR- och videosamtal inom sjuk- och äldrevård.

sol-has-bg sol-light-text

Förbättra ersättningssystemen för att möta det digitala vårdbehovet

Ersättningsystem inom välfärden måste anpassas för det digitala samhället på ett rationellt sätt, så att privata, offentliga och ideella utförare kan skapa nya digitala tjänster. Exemplet med digitala läkarbesök visar hur innovativa lösningar annars kan upplevas som ett ekonomiskt hot för regioner. Det finns ett starkt behov av att hitta en nationell lösning för att säkra patientens tillgänglighet till digitala vårdtjänster i hela landet.

En starkare välfärd genom digitala lösningar

Välfärdens möjligheter kan stärkas genom digitala lösningar, för att skapa ökad kapacitet genom nätläkare, tillsammans med kraftiga satsningar på AI och distansmonitorering i sjukvården. VR-utrustning och teknik för videosamtal på äldreboenden kan också göra vardagen mer dräglig för äldre när de inte kan ta emot besök.

Ökade satsningar på självkörande eller halvautonoma bussar, tåg och tunnelbanor kan säkerställa att kollektivtrafik går utan att utsätta personalen för risker. Drönarteknik kan användas för att förenkla transporter av lättare varor till folk som till exempel bor i glesbygdsområden. Politiken måste se till att garantera en säker, robust och tillgänglig digital infrastruktur i hela Sverige.

Digital hantering är ofta smidigare och snabbare

Inom välfärds- och familjerättsområdet bidrar digitalisering till en smidigare hantering och ofta en ökad trygghet. Personuppgiftshantering vid vigsel är ett typiskt exempel där digitalisering kan förbättra processen och ersätta blanketter som kan leda till såväl felaktig som försenad handläggning.

Vi kan inte digitalisera samhället utan att få med alla, därför är det viktigt att säkra att digitala identifikationer kan användas även om man inte har bankkonto eller om man har funktionshinder. Funktionen Mina Ombud skulle kunna utvecklas och implementeras som ett krav för digitala ID-leverantörer som vill leverera till offentliga digitala tjänster.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.