Det personliga ägandet i företag

Vi tror att människor drivs av att skapa och förvalta något som kan lämnas vidare till nästa generation. Därför måste det bli enklare regler kring det personliga ägandet i företag. På samma sätt tycker vi att det ska vara lättare att bli delägare i det företag där du jobbar.

Centerpartiet vill:

  • Göra reglerna kring det personliga ägandet i företag mycket enklare.
  • Sänka skatten på personaloptioner och delägande i det företag där du jobbar.

sol-has-bg sol-light-text

Att själv äga sitt företag gör att människors drivkraft att få företaget att växa ökar, det är vi övertygade om. Därför är det viktigt att de regler som finns gynnar det så kallade personliga ägandet så att fler som jobbar i företagen kan bli ägare.

Sänk skatten på delägarskap i det företag där du jobbar

Vi menar att skattesystemet måste gynna det personliga, direkta, arbetande, aktiva ägandet, som har starka positiva effekter för samhället. Det får inte vara mindre lönsamt än andra typer av ägande. Därför måste det personliga, direkta och arbetande ägandets villkor förbättras genom lägre beskattning på delägarskap, så kallade personaloptioner. På så sätt tror vi att drivkraften för att äga och driva företag ökar.

Mer generösa skatteregler för personaloptioner

När ett företag är nystartat saknar det ofta möjlighet att erbjuda nyckelmedarbetare konkurrenskraftiga löner. Ett sätt att ändå locka till sig nödvändig kompetens är att i stället erbjuda delägarskap i företaget. I dag beskattas dock sådana erbjudanden, i form av så kallade personaloptioner, högt. Centerpartiet har genom Januariavtalet varit pådrivande för att systemet ska reformeras, och vi vill att regelverket ska utvidgas ytterligare så att det blir enklare att använda och kan komma fler till del.

Ansvarig talesperson

Martin Ådahl
Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot från Stockholms stad. Ledamot i verkställande utskot...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.