Det personliga ägandet i företag

Vi tror att människor drivs av att skapa och förvalta något som kan lämnas vidare till nästa generation. Därför måste det bli enklare regler kring det personliga ägandet i företag. På samma sätt tycker vi att det ska vara lättare att bli delägare i det företag där du jobbar.

Centerpartiet vill:

  • Göra reglerna kring det personliga ägandet i företag mycket enklare.
  • Sänka skatten på personaloptioner och delägande i det företag där du jobbar.

sol-has-bg sol-light-text

Att själv äga sitt företag gör att människors drivkraft att få företaget att växa ökar, det är vi övertygade om. Därför är det viktigt att de regler som finns gynnar det så kallade personliga ägandet så att fler som jobbar i företagen kan bli ägare.

Sänk skatten på delägarskap i det företag där du jobbar

Vi menar att skattesystemet måste gynna det personliga, direkta, arbetande, aktiva ägandet, som har starka positiva effekter för samhället. Det får inte vara mindre lönsamt än andra typer av ägande. Därför måste det personliga, direkta och arbetande ägandets villkor förbättras genom lägre beskattning på delägarskap, så kallade personaloptioner. På så sätt tror vi att drivkraften för att äga och driva företag ökar.

Mer generösa skatteregler för personaloptioner

Vi har under många år drivit på för mer generösa regler vad gäller beskattning av så kallade personaloptioner. Inom ramen för Januariavtalet skärptes reglerna, och Centerpartiet fortsätter att driva på för fler förbättringar. Andra länder, som exempelvis Storbritannien, har tidigare lyckats få än mer generösa regler. Därför vill vi få till stånd mer konkurrenskraftiga regler vad gäller exempelvis företagens storlek.

Ansvarig talesperson

Martin Ådahl
Andre vice ordförande. Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot från Stockholms stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.