Ekonomi och skatter

Sverige har fantastiska förutsättningar. Vi är ett land vars framgång bygger på handel med hela världen, kreativitet och hårt arbete. Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer. Men alla får inte samma chans.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare och billigare att anställa, så fler jobb kan skapas.
  • Sänka skatterna på arbete och göra det dyrare att förstöra miljön.
  • Att det generella skattetrycket sänks, så att fler får mer kvar i plånboken.

sol-has-bg sol-light-text

För fler småföretag och jobb i hela landet

Vi driver på för kraftfulla reformer, kombinerade med ordning och reda i statsfinanserna. Då kan fler företag skapas, fler få ett jobb och tillväxten öka. Det här är nödvändigt för att rusta landet i dag och för framtiden.

Sverige är ett av världens bästa länder. Men många delar av vårt land saknar de förutsättningar som krävs för att småföretagandet och jobbskapandet ska blomstra. På för många platser runt om i landet är skatten hög och servicen låg, tillsammans med andra problem som försvårar för småföretag. Därför behövs reformer.

Gör det billigare för nya småföretag att skapa nya jobb

Kostnaderna måste sänkas för att anställa de som är nya och oprövade på arbetsmarknaden. Det behöver bli billigare för nya småföretag att börja anställa och skapa jobb. Skattesystemet behöver förenklas. Vi vill se lägre skatter på arbete och i stället högre skatter på miljöutsläpp.

Det måste gå att jobba i hela Sverige

Klyvningen av svensk ekonomi finns inte bara på arbetsmarknaden utan även inom Sverige, mellan människor och mellan platser. Det finns orter som det har gått väldigt bra för, och orter som har ställts utanför. Både på landsbygden och i städerna. Det behövs en bred palett av åtgärder för att lyfta de platser som hamnat efter, där en av de viktigaste åtgärderna är att sänka skatten på jobb och företagande.

Höj skatten på det miljöfarliga och sänk skatten på arbete och företagande

Vi jobbar för en omfattande så kallad grön skatteväxling. Skatten på utsläpp höjs genom att den som förorenar betalar. De pengarna används till att sänka skatten på arbete och företagande. Det gröna avdraget som infördes på initiativ av Centerpartiet under 2021 har gjort det enklare att installera grön teknik hemma, något som är helt nödvändigt för klimatet.

Sänk skatterna för de med lägst inkomster

Lägre skatter ökar människors självbestämmande och gör det mer lönsamt att driva företag och arbeta. På sikt stärker det därmed även hela landets ekonomi. Vi arbetar därför för att genomföra breda skattesänkningar som främst riktar sig till dem med de allra lägsta inkomsterna.

Ansvarig talesperson

Martin Ådahl
Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot från Stockholms stad. Ledamot i verkställande utskot...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.