Centerpartiet lokalt

Ekonomi och skatter

Sverige behöver fler jobb, fler företag och en hållbar tillväxt i hela landet. Det får vi genom att göra det enklare att driva företag, billigare att anställa och lättare att få in en fot på arbetsmarknaden.

Centerpartiet vill:

  • Att det ska bli billigare att anställa så att fler jobb kan skapas
  • Ha en bättre infrastruktur så att det går att jobba, oavsett var du bor
  • Att reglerna på arbetsmarknaden ska vara rättvisa så att företagare vågar anställa och de som är anställda vågar prova nya jobb

Vi betalar skatt när vi köper varor, tjänster eller anställer någon. Bland mycket annat. Skatterna gör att Sverige fungerar och bidrar till vår välfärd. Vi tycker att skatterna i många fall är och har varit för höga.

För höga skatter och för mycket regler gör det svårare att driva företag och dyrare att anställa. Vi är stolta över att tillsammans med Alliansen ha sänkt skatterna på bland annat jobb, tjänster och företag. Det gör svarta jobb vita, ökar köpkraften och gör det mer lönsamt att arbeta och anställa. Ett exempel är den sänkta momsen på restaurang och cateringtjänster. Genom att införa en låg moms på tjänster blir det enklare för företagarna och billigare för dig som konsument. Det har inneburit fler jobb och lägre priser och gynnar hela samhället.

Sänkta skatter innebär att jobben blir fler när företagen får råd att anställa. Det behövs fler jobb i Sverige. Därför har vi inte bara en arbetslinje utan också en jobbskaparlinje. Med växande företag och ett kraftfullt jobbpaket vet vi att fler jobb skapas. Inte bara i storstäderna utan i hela landet. Arbetslösheten är för hög och utanförskapet för stort. Därför behöver vi göra mer för att få den tillväxt och de jobb vi vill se.

Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer. Men alla får inte samma chans. Sverige är ett tudelat land. Klyvningen skär mellan dem som nyss kommit till vårt land och dem som bott här hela sitt liv. Mellan dem som har utbildning och dem som saknar fullständig skolbakgrund. Mellan städer och landsbygd. Mellan dem med hopp och framtidstro – och dem som saknar det.  Människor som redan har ett jobb och en bostad befinner sig i en relativt trygg sits, medan trösklarna att ta sig in har växt sig höga för den som står utanför.   För att vända utvecklingen finns ett brådskande behov av reformer. Grundläggande för att bryta tudelningen av landet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig själva. Detta måste ske genom bland annat sänkta kostnader på jobb.

Oavsett var i landet du bor ska du ha rätt att få samma stöd och service. Vi vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Det borde vara självklart att beslut som påverkar dig fattas så nära dig som möjligt. Därför vill vi att kommuner och landsting ska få bestämma mer. Ett sådant område är skatter. Samtidigt är det skatteutjämningssystem vi har, där rika kommuner bidrar till de med mindre pengar, viktigt att bevara.

På samma sätt som sänkta skatter kan bidra till fler jobb kan höjda skatter också bidra till att minska det som är dåligt. Som miljöförstöring, till exempel. Därför vill vi se höga skatter på sådant som är dåligt för miljön och låga skatter på det som är bra. Då gynnar vi omställningen till ett hållbart samhälle.

Skattesystemet måste vara bättre utformat för att möta de problem Sverige står inför. Den kraftiga beskattningen av arbete i Sverige förvärrar tudelningen på arbetsmarknaden och bromsar välstånd och tillväxt. Det finns därför ett behov av att återigen göra en grundlig skattereform, med ett mer transparent, enklare och enhetligare system. Det viktigaste en skattereform har att uppnå är att minska skatten på arbete, öka konkurrenskraften och trygga välfärdens framtida finansiering. Lägre skatter på arbete är grundläggande för att fler människor ska kunna jobba. Om fler personer har ett arbete att gå till ökar också skatteintäkterna till välfärden.

Ansvarig talesperson

Per Åsling
Skattepolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Jämtlands län.
Emil Källström
Adjungerad ledamot i det verkställande utskottet. Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot Vä...