Centerpartiet lokalt

Inkomstskatt

Centerpartiet anser att människor har rätt att bestämma över sitt eget liv och därmed över de pengar de själva arbetat ihop

Centerpartiet vill:

  • Sänka skatten för äldre, över 64 år, som arbetar
  • Sänka den statliga inkomstskatten så att det blir mer lönsamt att utbilda sig eller driva företag

Lägre skatter ger ökat självbestämmande och en starkare ekonomi

Vi vill att fler ska ha ett jobb att gå till, både för att tjäna egna pengar men också för att få ett sammanhang att höra till.

Det måste alltid löna sig mer att arbeta och starta företag än att leva på olika bidrag. Samtidigt är skatterna på arbete, företagande och specialisering höga och de höga marginalskatterna gör det mindre lönsamt att vidareutbilda och specialisera sig.

En av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad är att allt fler kommer att behöva arbeta allt längre. Vi vill därför sänka skatten mer för de som är över 64 år och fortsätter att arbeta.

Ansvarig talesperson

Per Åsling
Skattepolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Jämtlands län.