Inkomstskatt

Skatter behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd, men ska tas ut med måtta. Människor ska få bestämma mer över de pengar de själva arbetat ihop. Därför vill vi sänka skatterna på arbete och företagande. Lägre skatter ökar människors självbestämmande och gör det mer lönsamt att driva företag och arbeta. På sikt stärker det därmed hela landets ekonomi och ökar resurserna till välfärden genom att fler jobbar.

Centerpartiet vill:

  • Genomföra en bred skattesänkning som främst gynnar dem med de allra lägsta inkomsterna, både människor som jobbar och pensionärer.
  • Sänka skatten för äldre som arbetar, genom ett förstärkt jobbskatteavdrag.
  • Utjämna skatteklyftan för landsbygden genom att införa ett särskilt landsbygdsavdrag.

sol-has-bg sol-light-text

Lägre skatter ger ökat självbestämmande och en starkare ekonomi

Skattesänkningar stärkersåväl arbetsmarknaden som den enskildes frihet och makt över den egna ekonomin. Att du får behålla mer av det du tjänar ökar den ekonomiska tryggheten och självbestämmandet.

I Sverige är skatterna på arbete och företagande höga ur ett internationellt perspektiv. Det gör Sverige mindre attraktivt för såväl inhemsk som utländsk högutbildad arbetskraft och minskar viljan att utbilda och vidareutbilda sig.

Sänk skatten för de som tjänar allra minst

Vi vill sänka skatten för dem som tjänar allra minst. Därför vill vi genomföra en bred skattesänkning som främst riktar sig till de med de allra lägsta inkomsterna, både för den som jobbar och den som är pensionär. De familjer som har det svårt att få hushållsbudgeten att gå ihop måste få behålla mer av lönen varje månad.

I regeringsställning och i opposition har vi medverkat till att sänka skatten för pensionärer fem gånger och inom ramen för Januariavtalet (2019–2021) har vi sänkt den ytterligare. Skattesänkningar för pensionärer ska riktas mot de med lägst pensioner samtidigt som det är viktigt med höjd garantipension för de pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt.

Viktigt med rättvis skatt för de som bor på landsbygden

Många människor på landsbygden betalar högre kommunalskatt än genomsnittet. Samtidigt är deras tillgång till service och välfärd lägre än genomsnittet. Det utgör, om skillnaderna är för stora, en uppenbar orättvisa.

Tack vare Centerpartiet finns det sedan 2020 ett särskilt skatteavdrag på inkomstskatten för de som bor i vissa landsbygdskommuner. Totalt berör det närmare en miljon svenskar. Dessa landsbygdsbor har rätt till en skattereduktion om 1 675 kronor per år att räkna av mot kommunal inkomstskatt. Det är ett viktigt första steg mot att sluta den orättvisa skatteklyfta som finns på landsbygden.

Höj gränsen för statlig inkomstskatt

Det finns två olika sorters skatter för den som har en inkomst. Den kommunala skatten betalas av alla. Sedan finns det statlig inkomstskatt. Den betalas av de som har löner över drygt 44-46 000 kronor i månaden, exempelvis många lärare. För att fler människor ska få ha mer pengar i plånboken, vill vi höja gränsen för när man börjar betala statlig inkomstskatt.

Det behövs fler äldre som arbetar – och då ska det såklart löna sig

En av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad är att allt fler kommer att behöva arbeta allt längre. Forskning visar att om Sverige ska klara att ha pengar till välfärden framöver, så behöver fler äldre som vill, kan och får arbeta längre.

Eftersom de äldre i allmänhet får en allt bättre hälsa, är detta en rimlig målsättning. Om man är äldre och har kvar både förmågan och lusten att arbeta, tycker vi att man ska belönas. För personer som arbetar efter att de fyllt 65 år införde Alliansregeringen ett förstärkt jobbskatteavdrag. Utvärderingar av reformen visar att sannolikheten att arbeta för de berörda grupperna ökat. När fler personer arbetar fler timmar förstärks den svenska ekonomin långsiktigt.

Ansvarig talesperson

Martin Ådahl
Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot från Stockholms stad. Ledamot i verkställande utskot...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.