Inkomstskatt

Människor ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv. Skatter behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd, men ska tas ut med måtta. Människor ska få bestämma mer över de pengar de själva arbetat ihop. Därför vill vi sänka skatterna på arbete och företagande. Lägre skatter ökar människors självbestämmande och gör det mer lönsamt att driva företag och arbeta. På sikt stärker det därmed hela landets ekonomi.

Centerpartiet vill:

  • Ha en bred skattesänkning som främst gynnar de med de allra lägsta inkomsterna, både människor som jobbar och pensionärer
  • Höja gränsen för när statlig inkomstskatt ska betalas och återställa jobbskatteavdraget
  • Sänka skatten för äldre som arbetar, genom ett förstärkt jobbskatteavdrag

sol-has-bg sol-light-text

Lägre skatter ger ökat självbestämmande och en starkare ekonomi

Genom att rikta in skattesänkningen mot de med de lägsta inkomsterna blir det lättare att klara sig på sin lön eller pension. Skattesänkningen stärker alltså såväl arbetsmarknaden som den enskildes frihet och makt över den egna ekonomin. Att du får behålla mer av det du tjänar ökar den ekonomiska tryggheten och självbestämmandet.

I Sverige är skatterna på arbete och företagande höga i ett internationellt perspektiv. Det gör Sverige mindre attraktivt för såväl inhemsk som utländsk högutbildad arbetskraft och minskar viljan att utbilda och vidareutbilda sig. Skillnaden mellan beskattning av högre och lägre inkomster är mycket stort i Sverige.

Vi tycker att det är viktigt att sänka skatten för de som tjänar allra minst. Därför vill vi genomföra en bred skattesänkning som främst riktar sig till de med de allra lägsta inkomsterna, både för den som jobbar och den som är pensionär. I regeringsställning och i opposition har vi medverkade vi till att sänka skatten för pensionärer fem gånger och inom ramen för Januariavtalet har vi sänkt den ytterligare. Skattesänkningar för pensionärer ska riktas mot de med lägst pensioner samtidigt som det är viktigt med höjd garantipension för de pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt.

Det finns två olika sorters skatter för den som har en inkomst. Den kommunala skatten betalas av alla. Sedan finns det statlig inkomstskatt. Den betalas av de som har löner över 40 000, exempelvis många lärare. För att fler människor ska få ha mer pengar i plånboken, vill vi höja gränsen för när man börjar betala statlig inkomstskatt. Vi vill dessutom återställa försämringen av jobbskatteavdraget.

Tack vare Centerpartiet har det också införts ett särskilt skatteavdrag på inkomstskatten för den som bor på landsbygden. Det är en viktig reform för att sluta den orättvisa skatteklyfta som finns på landsbygden.

En av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad är att allt fler kommer att behöva arbeta allt längre. Forskning visar att om Sverige ska klara att ha pengar till välfärden framöver, så behöver fler äldre som vill, kan och får arbeta längre. Eftersom de äldre i allmänhet får en allt bättre hälsa, är detta en rimlig målsättning som går att nå. Om man är äldre och har kvar både förmågan och lusten att arbeta, tycker vi att man ska belönas. För personer som arbetar efter att de fyllt 65 år införde Alliansregeringen ett förstärkt jobbskatteavdrag. Utvärderingar av reformen visar att sannolikheten att arbeta för de berörda grupperna ökat. När fler personer arbetar fler timmar förstärks den svenska ekonomin långsiktigt.

Ansvarig talesperson

Per Åsling
Skattepolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Jämtlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.