Centerpartiet lokalt

Kommunalt skatteutjämningssystem

Oavsett var i landet du bor ska du ha rätt att få samma stöd och service. Därför finns ett utjämningssystem som ska se till att det blir mer rättvist. Det ska inte spela någon roll om en kommun är liten eller stor, eller om många flyttar därifrån. Vi vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. För att det ska fungera är frågan om ett rättvist, kommunalt utjämningssystem viktig för oss.

Kommunalt skatteutjämningssystem

Det ska inte spela någon roll var i Sverige du bor, du ska ändå ha rätt till samma stöd och service. Även en kommun som många flyttar ifrån måste kunna erbjuda bra skola, äldreomsorg och annat.

För att det ska fungera finns ett skatteutjämningssystem som ser till att det blir rättvis för kommunerna. Det är naturligt att en kommun som får in mycket pengar i skatt också bidrar till de kommuner som får mindre. På så sätt kan vi garantera att du som bor i glesbygd får en bra service från den offentliga sektorn.

För att det ska fungera är frågan om ett rättvist, kommunalt utjämningssystem viktig för oss.

Ansvarig talesperson

Per Åsling
Skattepolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Jämtlands län.