Moms

När du köper en vara eller tjänst betalar du moms. Moms är en typ av skatt som är inkluderad i priset och som kan vara olika hög. Genom att införa en låg moms på tjänster blir det enklare för företagarna och billigare för dig som konsument. Vi är stolta över att ha drivit igenom lägre moms på restaurang och cateringtjänster. Det har inneburit både fler jobb och lägre priser. För oss är det självklart att fortsätta jobba för att det ska vara låg moms på tjänster. Det gynnar hela samhället.

Centerpartiet vill:

  • Genomföra en översyn av hela momssystemet för fler förenklingar och mindre regelkrångel
  • Ändra momsreglerna så det blir enklare för bland annat idrottsföreningar att hitta lokaler
  • Avskaffa den så kallade ”dansbandsmomsen”

sol-has-bg sol-light-text

Hela momsregelsystemet behövs ses över

Vi har drivit på för sänkt moms på restaurang och cateringtjänster. Reformen har lett till fler jobb och lägre priser. Det är en viktig förbättring för unga och utlandsfödda som ofta har sina första jobb i restaurangbranschen.

Genom att införa en lägre moms på vissa tjänster förenklar vi vardagen för företagarna i dessa branscher och höjer lönsamheten. Samtidigt ger vi människor möjlighet att köpa dessa tjänster till lägre priser. På så sätt ökar efterfrågan. Det i sin tur innebär goda förutsättningar för företagen att nyanställa.

Tung administrativ börda för företagen – och oklara regler

Momsen står för mer än en femtedel av de totala skatteintäkterna varje år. Det svenska systemet är komplicerat samtidigt som företag också måste hantera internationella regelverk, något som ytterligare spär på den administrativa bördan.

Hur Sverige kan och bör hantera momssystemet är en återkommande följetång. I närtid har ett antal frågor aktualiserats som pekar på behov av en större översyn av mervärdesskattesystemet (momssystemet). Exempelvis skärptes reglerna om moms på vårdtjänster efter en domstolstolkning av EU-regler. Samtidigt fortsätter Finland att tillämpa samma undantag som Sverige tidigare gjorde.

Ett annat problem är att momsreglerna gör att fastighetsägare hellre kan låta sina lokaler stå tomma än hyra ut lokalerna till momsundantagna verksamheter som idrottsföreningar. Så kan vi inte ha det. Därför vill vi ha en översyn av hela momsregelverket.

Avskaffa den så kallade ”dansbandsmomsen”

Går du på en konsert eller tillställning där musik spelas är momsen på din biljett sex procent. Förutom om det är ett dansband som spelar – då ökar momsen kraftigt till 25 procent, eftersom det oftast förekommer dans. Det tycker vi är orimligt och vi vill att den orättvisa dansbandsmomsen avskaffas i Sverige.

Ansvarig talesperson

Martin Ådahl
Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot från Stockholms stad. Ledamot i verkställande utskot...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.