Regionala skattebaser

På samma sätt som att det är självklart att människor i stor utsträckning ska få behålla frukterna av sitt eget arbete bör regioner få behålla delar av det värde de producerar. Vi vill att delar av de ekonomiska värden som skapas från till exempel exploatering av naturresurser ska regionaliseras.

Centerpartiet vill:

  • Att ett antal skatter ska kunna regionaliseras, som till exempel fastighetsskatten på elproducernde fastigheter
  • Att det ska löna sig för kommuner och regioner att förbättra sitt företagsklimat och göra viktiga investeringar

sol-has-bg sol-light-text

Regionala skattebaser

Med ett ökat inslag av regionala skattebaser skulle bilden av vilka regioner som bidrar respektive får bidrag ändras. Då skulle det bli tydligt vilka stora värden som idag produceras i många av Sveriges kommuner och regioner, men som beskattas nationellt.

Med ett ökat inslag av regionala skattebaser skulle bilden av vilka regioner som bidrar respektive får bidrag ändras. Då skulle det bli tydligt vilka stora ekonomiska värden som i dag produceras i många av Sveriges kommuner och regioner, men som beskattas nationellt.

Trots att den statliga fastighetsskatten slopats finns det fortfarande fastigheter där statlig skatt behöver tas ut. Vi vill att fler delar av den skatten ska bli regional och att pengarna i större utsträckning än i dag borde stanna kvar i de regioner där den betalas in. Så ser det ut i flera andra länder.

Det måste löna sig för kommuner och regioner att förbättra sitt företagsklimat, göra produktiva investeringar och upplåta mark åt viktig infrastruktur och produktion. Skattepolitiken ska användas som redskap för tillväxtskapande i hela landet.

Ansvarig talesperson

Martin Ådahl
Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot från Stockholms stad. Ledamot i verkställande utskot...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.