Centerpartiet lokalt

Regionala skattebaser

På samma sätt som att det är självklart att människor i stor utsträckning ska få behålla frukterna av sitt eget arbete bör regioner som bidrar med värdefull produktion få behålla delar av detta värde. Det måste löna sig för kommuner och regioner att förbättra sitt företagsklimat, göra produktiva investeringar och upplåta mark åt viktig infrastruktur och produktion.

Centerpartiet vill:

  • Utreda hur ett antal skatter ska kunna regionaliseras

Regionala skattebaser

Med ett ökat inslag av regionala skattebaser skulle bilden av vilka regioner som bidrar respektive får bidrag ändras. Då skulle det bli tydligt vilka stora värden som idag produceras i många av Sveriges kommuner och regioner, men som beskattas nationellt.

Med regionala skattebaser, skulle det bli tydligare hur mycket olika landsändar egentligen bidrar.

Trots att den statliga fastighetsskatten slopats finns det fortfarande fastigheter där statlig skatt behöver tas ut. Vi tycker att fler delar av den skatten borde bli regional och att pengarna i större utsträckning än idag borde stanna kvar i de regioner där den betalas in. Så ser det ut i flera andra länder.

Vi tycker att delar av de värden som skapas från exploatering av naturresurser ska regionaliseras. På samma sätt som att det är självklart att människor i stor utsträckning ska få behålla frukterna av sitt eget arbete bör regioner som bidrar med värdefull produktion få behålla delar av detta värde.

Det måste löna sig för kommuner och regioner att förbättra sitt företagsklimat, göra produktiva investeringar och upplåta mark åt viktig infrastruktur och produktion. Skattepolitiken ska användas som redskap för att vara tillväxtskapande i hela landet.

 

Ansvarig talesperson

Per Åsling
Skattepolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Jämtlands län.