Bioenergi

Biodrivmedel och biobränslen erbjuder förnybara och miljövänliga alternativ till fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Genom produktion av bioenergi tar man även vara på avfall och restprodukter i en cirkulär bioekonomi. Det ger jobb, inkomster och ökad försörjningstrygghet.

Centerpartiet vill:

  • Ha mer svensk tillverkning av hållbara biodrivmedel
  • Ha långsiktiga styrmedel som gynnar svensk bioenergi

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Biodrivmedel – en vinst för klimatet.

Bioenergi är energi från biomassa som kommer från befintligt skogsbruk och jordbruk. Bioenergi är en viktig del av det svenska energisystemet, och byggdes ut under vår tid i Alliansregeringen. . Bioenergi är vår största energikälla. För att klara målet om 100 procent förnybart elsystem till 2040 spelar bioenergi en viktig roll, inte minst kraftvärmen.

Sverige är ett föregångsland inom EU när det gäller biodrivmedel. Trots alltmer eldrift och effektivare motorer finns det idag och under många år framöver finnas kvar fordon som går på bensin eller diesel. Varje liter fossil bensin eller diesel som ersätts med hållbara biodrivmedel är en vinst för klimatet.

Av de biodrivmedel som Sverige använder idag, produceras bara en liten andel i Sverige, medan den allra största mängden importeras. Att det inte tillverkas mer i Sverige, beror på kortsiktiga styrmedel. Sverige har bra förutsättningar att producera hållbara biodrivmedel för bilar, lastbilar, flyget och sjöfarten. Till exempel genom restprodukter från pappers- och massatillverkning. Vi vill att den inhemska produktionen av biodrivmedel ska öka. 

För att öka inblandningen av biodrivmedel är det viktigt att den reduktionsplikt som införts för våra vägtransporter är mer ambitiös än idag, och att den är tydlig och förutsägbar. Det är också oerhört angeläget att fossilfria drivmedel är konkurrenskraftiga gentemot fossila drivmedel, till exempel genom skattenedsättningar.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Följ mig på: Face...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.