Energiöverenskommelsen

Centerpartiet vill se en ny energiöverenskommelse. Vi slöt tillsammans med fyra andra partier 2016 – Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna – en långsiktig energiöverenskommelse med energipolitiska mål som antagits av riksdagen. Uppgörelsen skapar förutsättningar för modern teknik med smarta elnät och mer förnybar energi. Den skapar den trygghet som behövs i ljuset av de stora investeringar som kommer behöva göras för att möta ett ökat elenergibehov.

Centerpartiet vill:

  • Se en ny, bred och långsiktig energiöverenskommelse över partigränserna
  • Rejält öka andelen förnybar energi, för dubbelt så mycket elproduktion till 2030 i Sverige.
  • Att Sverige får ett robust elsystem som bidrar till att klara klimatutmaningen

sol-has-bg sol-light-text

Energiöverenskommelsen

Vi har länge varit drivande för stabilitet och långsiktighet i energipolitiken eftersom vi anser att det är en samhällsviktig fråga som inte bör vara föremål för politiska nycker. I den nuvarande överenskommelsen från 2016 har vi bland annat drivit igenom:

  • Ett mål om att Sverige ska ha 100 procent förnybar el till år 2040.
  • En mer rättvis beskattning av förnybar el.
  • Principen om att kärnkraft inte ska fasas ut på politisk grund men heller inte tilldelas statligt stöd.
  • Slopad anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft.
  • Införandet av moderna miljökrav som samtidigt skyddar och värnar den småskaliga vattenkraften.
  • Förenklade regler för nya produkter och tjänster inom energilagring och småskalig elproduktion.

Energiöverenskommelsen utgör en bra grund i den svenska energipolitiken. Men mer behövs.

Därför driver vi på för att bland annat se över viktiga lagstiftningar som elnätsregleringen och ellagen, för att möjliggöra investeringar i teknik som stärker energisystemet.

Det behövs också mer resurser, regelförenklingar och snabbare tillståndsprocesser för att öka den förnybara energin, göra det möjligt för kunden att bättre styra över sin elräkning och lagra energi när det finns överskott, och mycket mer.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.