Energiöverenskommelsen

Vi har tillsammans med fyra andra riksdagspartier slutit en långsiktig energiöverenskommelse över blockgränserna. Uppgörelsen ger energipolitiken långsiktighet och skapar förutsättningar för modern teknik med smarta elnät och mer förnybar energi.

Överenskommelsen innehåller bland annat

  • Ett mål om att Sverige ska ha 100% förnybar el till år 2040
  • Slopad anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft
  • En mer rättvis beskattning av förnybar el


sol-has-bg sol-light-text

Energiöverenskommelsen

Den nya överenskommelsen, som bygger på Alliansens överenskommelse från 2009, innehåller flera framgångar för de frågor som vi har drivit:

  • Ett mål om att Sverige ska ha 100% förnybar el till år 2040
  • Mer stöd till mer förnybar energi genom att elcertifikatssystemet förlängs fram till 2030 med 18 TWh mer förnybar el, vilket är en ökning med 60 procent.
  • En mer rättvis beskattning av förnybar el
  • Principen om inget statligt stöd till kärnkraft
  • Slopad anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft
  • Införa moderna miljökrav samtidigt som vi skyddar och förenklar för den småskaliga vattenkraften
  • Se över och förenkla regler för nya produkter och tjänster inom energilagring och småskalig elproduktion.

Vi fem partier som står bakom överenskommelsen, har nu fattat flera beslut som är bra för klimatet. Bland annat mer stöd till förnybar el från sol och vind, moderna miljökrav för vattenkraften och mer effektiv energianvändning.

Men för att nå målet om 100% förnybar el krävs mer. Här kan du läsa hur vi gör det.


Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Följ mig på: Face...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.