Grön vätgas

En viktig del i ett hållbart och förnybart energisystem är vätgas och vätgasteknologi. Vätgas är en energibärare med många tillämpningsområden eftersom den går att lagra, transportera och tillhandahålla över tid. Vätgas gör det möjligt att integrera stora mängder förnybar elproduktion på ett kostnadseffektivt sätt. Vätgas kan också användas i industriprocesser för att ersätta fossila insatsvaror.

Centerpartiet vill:

  • Se en snabbare utbyggnad av vätgasinfrastruktur genom nationell samordning samt att strategiska noder för vätgasproduktion identifieras.
  • Införa en riktad vätgassatsning inom den statliga satsningen Industriklivet.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Många fördelar med att satsa på grön vätgas

Den förnybara energin har låga produktionskostnader, som gör det billigt att producera stora mängder el, och korta ledtider som gör att den går att bygga relativt snabbt. Det innebär också en möjlighet att rita om vårt energilandskap och ta tillvara på mer kraft.

En viktig del i denna omställning är vätgas och vätgasteknologi.

Den gröna vätgasen – en viktig pusselbit

Vätgas kan framställas när det finns ett överskott av förnybar el. Den kan i ett nästa steg användas för att ersätta fossil energi inom industrin eller i våra tunga transporter. Områden där det annars kan vara svårt att minska fossilberoendet på ett kostnadseffektivt sätt. Vätgas har därmed möjlighet att rita om landskapet för hur vi framställer och använder energi på ett klimatsmart sätt.

Men för att vätgas ska kunna bli en integrerad del i hur vi når klimatmålen behövs en plan och verkningsfulla åtgärder för Sverige. Vi vill att det tas fram en plan för hur vi bygger ut vätgasinfrastrukturen som behövs för de tunga fordon som framdrivs med tekniken.

Vi vill också att en sådan plan tar hänsyn till potentiella platser för storskalig framställning av grön vätgas där också efterfrågan väntas bli hög.

Bredda Industriklivet till en riktad vätgassatsning

För att grön vätgas ska bli kostnadseffektiv behövs ökad användning och låga elpriser i kombination med minskade kostnader för komponenter.

För att påskynda teknikutvecklingen vill vi se ett riktat stöd till framställning av grön vätgas inom ramen för den statliga satsningen Industriklivet. Då kan kostnaderna sjunka snabbare och den gröna omställningen genom vätgas ta fart.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.